Terug naar overzicht

Commercie is dood, lang leve commercieel idealisme

De wereld verandert. Snel, diepgaand en onomkeerbaar. Het interessante is dat we hier allemaal mee te maken hebben. Ook voor marketing en sales verandert er veel. commercieel idealisme biedt een nieuw perspectief voor de toekomst. Goed en geld komen samen 🙂


Commercieel idealisme

Commercieel idealisme verenigt twee ogenschijnlijke paradoxen: winst maken op korte termijn en een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld op lange termijn. De afgelopen decennia hebben we een duidelijke focus gezien op commercie. Omzet, winst, headcount, het waren de getallen die vertelden of we succesvol waren. We werkten voor aandeelhouders. Niet voor klanten. We hebben veel bereikt. Heel veel. Na de tweede wereldoorlog zijn we erin geslaagd om onze wereld prachtig weder op te bouwen en de opgaande lijn in de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren vol te houden. We hebben een welvaartsniveau bereikt dat werkelijk ongeëvenaard is. Wow. Applaus voor onszelf. Echt waar.

Waar het welvaartsniveau steeg en steeg, ging het welzijnsniveau niet hand-in-hand mee. Veel onderzoeken en studies wijzen uit dat boven een bepaald welvaartsniveau de geluksbeleving niet of nauwelijks meer toeneemt. Wonderlijk toch? De haarscheuren in het commerciële marktdenken zijn inmiddels diepe kloven geworden. Er is een nieuwe bewustwording ontwikkeld dat we nú moeten leven en genieten èn ook de wereld voor later moeten bewaren. Bedrijven adopteren het groene denken. Richten zich ook op maatschappijdenken. Een prima eerste stap en er is meer. Bedrijven en ondernemers kunnen de wereld redden. Wat zou dan een volgende stap kunnen zijn?

Balans in tegenpolen

Commercie en idealisme lijken ogenschijnlijke tegenpolen. Als we in de historie terug kijken lijken ze niet samen te gaan. Of je bent een commerciële rakker òf je bent een geitenwollensok. Er zijn veel meer tegenpolen zoals commercieel en idealisme. Veel van die tegenpolen hebben met commercieel en idealisme te maken. Denk bijvoorbeeld eens aan de tegenpolen:

 • idealisme vs commercie
 • passie voor relaties vs passie voor transacties
 • geven vs nemen
 • push vs pull
 • relaties vs transacties
 • maatschappij denken vs markt denken
 • alles doen voor je klanten vs alles doen voor jezelf

Wij geloven dat een structurele balans in tegenpolen leidt tot een evenwichtige groei nu en in de toekomst. Hoe herken je die structurele balans?

Vier typologieën

Commercieel idealisme onderscheidt voor de verdere uitwerking van dit balansprincipe vier typologieën:

 • de idealisten — scoren hoog op idealisme maar laag op commerciële instelling. Vroeger zouden we misschien zeggen dat dit de geitenwollensokken waren. Maar er is veel veranderd. Vandaag zijn dit de gepassioneerde specialisten die waarde leveren met hun expertise. Zij brengen de wereld veel, maar het gevaar is dat zij zonder cash komen te zitten. Zij vinden “geluk” en “een goed gevoel” belangrijk. Belangrijk maar nogal eenzijdig.
 • de opportunisten — doen het commercieel fantastisch, maar vanuit weinig maatschappelijk idealisme. Zij brengen de wereld veel, maar het gevaar is dat ze mensen niet meekrijgen. Commerciële rakkers die geld als meetinstrument hanteren.  Lekker meetbaar maar nogal eenzijdig.
 • de zombies — vinden het leven wat ze leiden prima en zijn tevreden met hun huidige situatie. Of misschien beter: zij zijn niet ontevreden met hun huidige situatie. De ambitie en urgentie ontbreekt om veranderingen door te voeren. Ze blijven zitten waar ze zitten.
 • de commercieel idealisten — verenigen idealisme en commerciële gerichtheid en helpen aan een betere wereld. Da’s helemaal niet eenvoudig. Passie verenigen met prestatie. Geluk met geld. En om commercieel idealist te zijn en te blijven moet er ook nog eens een activist in je schuilen. De commercieel idealisten hebben “Return on Investment” en “Return on Happiness” als succesindicatoren.

Commercieel idealisme is als fietsen

Eigenlijk is commercieel idealisme net als fietsen. Als je stilstaat, dan val je om. Als je vaart maakt, dan kun je fietsen. Fietsen gaat over structurele balans. Een bocht nemen of een obstakel ontwijken leidt tot tijdelijke onbalans. Je ontwijkt, stuurt bij en komt terug in je oorspronkelijke vertrouwde positie. Je blijft overeind en je fietst door. Dat is het principe van commercieel idealisme. Maar hoe vertaal je commercieel idealisme nu naar de dagdagelijkse praktijk?

Commercieel idealisme in de praktijk

Mooie visies zijn één, het daadwerkelijk in praktijk brengen is iets anders. Als je commercieel idealisme overweegt, kijk dan naar de eerste zes stappen:

 1. bepaal “waarom” je doet wat je doet. Wat is je passie? Wat zijn je kerncompetenties? Welke middelen heb je tot je beschikking?
 2. kies je klanten die jou waarderen. Kies klanten die jou verder brengen naar je doel, die jouw waarde weten te waarderen en daar waarde tegenover stellen.
 3. bepaal “waarom” klanten bij jou willen kopen. Dit lijkt een eenvoudige stap, je vraagt het je klant toch gewoon? Maar we merken dat we maar zelden een echt goed antwoord krijgen. Het gaat om het “waarom achter het waarom”.
 4. bepaal je ongewone aanbod. Niet je unieke aanbod, maar het echt ongewone aanbod dat jou in staat stelt om nu en in de toekomst waarde te creëren voor je klanten en de wereld.
 5. beschrijf alle contactmomenten tussen je klant en jou waarin je waarde kunt toevoegen. En dat zijn er veel! Allemaal kansen om je klanten magisch of miserabel te behandelen. Om waarde te creëren of juist af te breken.
 6. bepaal in welke contactmomenten je welke waarde toevoegt. Hier wordt je regisseur van je waardecreatie. Waarde creëren waar en waneer het werkelijk nodig is.

Bron: CustomerVibes, Pieter van Osch