Terug naar overzicht

Bespaar belasting door je inkomen te middelen

Het ene jaar verdien je als ondernemer meer dan het andere en betaal je dus ook meer of minder belasting. Van de fiscus mag je je inkomen ook middelen. Dat kan behoorlijk wat opleveren.

Het is goed mogelijk dat je inkomen niet elk jaar hetzelfde is. Heb je een goed jaar, dan zul je aan het einde van het jaar meer overhouden. In dat jaar betaal je dan ook meer belasting. Het is echter goed mogelijk dat je minder belasting betaalt als je het inkomen gelijkmatig over de jaren verdeelt. Je kunt hiervoor dan een verzoek om middeling bij de Belastingdienst indienen.

Met middeling komt de Belastingdienst tegemoet aan de nadelige effecten van sterk schommelende inkomsten.

Voorwaarden

Je moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om van middeling gebruik te mogen maken:

  • De regeling geldt alleen voor het inkomen uit werk en woning (box 1);
  • Middelen is alleen mogelijk over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren;
  • Je moet over dit hele middelingstijdvak belasting in Nederland betaald hebben;
  • Het tijdvak mag niet overlappen met een eerder middelingstijdvak;
  • Het verzoek tot middeling moet je binnen 36 maanden doen nadat de aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak definitief zijn (onherroepelijk vaststaan) geworden.

Schriftelijk verzoek

De Belastingdienst zal niet zelf bepalen of het middelen van je inkomen voordelig is. Je zult hiervoor een schriftelijk verzoek moeten indienen. Bij dit verzoek moet je een berekening toevoegen van de middelingsteruggaaf en duidelijk aangeven om welke jaren het gaat. Op de website van de fiscus vindt je een stappenplan voor deze berekening.

About the Author
result