Terug naar overzicht

Bespaar belasting door je inkomen te middelen

Het ene jaar verdien je als ondernemer meer dan het andere en betaal je dus ook meer of minder belasting. Van de fiscus mag je je inkomen ook middelen. Dat kan behoorlijk wat opleveren.

Het is goed mogelijk dat je inkomen niet elk jaar hetzelfde is. Heb je een goed jaar, dan zul je aan het einde van het jaar meer overhouden. In dat jaar betaal je dan ook meer belasting. Het is echter goed mogelijk dat je minder belasting betaalt als je het inkomen gelijkmatig over de jaren verdeelt. Je kunt hiervoor dan een verzoek om middeling bij de Belastingdienst indienen.

Met middeling komt de Belastingdienst tegemoet aan de nadelige effecten van sterk schommelende inkomsten. Stel dat je in 2009 een inkomen had van 30.000 euro, in 2010 van 20.000 euro en in 2011 had je een heel goed jaar met een inkomen van 100.000 euro. De totale belasting over die drie jaren is dan 62.666 euro. Zou je het inkomen gelijkmatig over de drie jaren verdelen, dan is dat een inkomen van 50.000 per jaar euro. Je betaalt dan in totaal € 58.230 aan belasting. Dit is een verschil van 4.436 euro. Het bedrag boven de drempel van 545 euro kun je terugvragen bij de Belastingdienst. Je kunt dan dus 3.891 euro terugvragen bij de fiscus. Middeling kan je dus behoorlijk wat geld opleveren.

Voorwaarden

Je moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om van middeling gebruik te mogen maken:

  • De regeling geldt alleen voor het inkomen uit werk en woning (box 1);
  • Middelen is alleen mogelijk over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren;
  • Je moet over dit hele middelingstijdvak belasting in Nederland betaald hebben;
  • Het tijdvak mag niet overlappen met een eerder middelingstijdvak;
  • Het verzoek tot middeling moet je binnen 36 maanden doen nadat de aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak definitief zijn (onherroepelijk vaststaan) geworden.

Schriftelijk verzoek

De Belastingdienst zal niet zelf bepalen of het middelen van je inkomen voordelig is. Je zult hiervoor een schriftelijk verzoek moeten indienen. Bij dit verzoek moet je een berekening toevoegen van de middelingsteruggaaf en duidelijk aangeven om welke jaren het gaat. Op de website van de fiscus vindt je een stappenplan voor deze berekening. Het verschil tussen de betaalde belasting en de berekende belasting moet echter wel groter zijn dan € 545 om voor middeling in aanmerking te komen. Door deze drempel voorkomt de fiscus dat je bij een klein verschil al een verzoek tot middeling indient.