Terug naar overzicht

Startend mkb creëert werkgelegenheid EU

85% van de nieuwe banen in de Europese Unie zijn tussen 2002 en 2010 gerealiseerd door het midden- en klein bedrijf. Het kleinbedrijf en startende ondernemers zijn daarbij goed voor het meerendeel van 58%. Uit cijfers van onderzoeksbureau Panteia/EIM blijkt bovendien dat de totale werkgelegenheid in de EU is toegenomen.

 

Groei

In de periode 2002-2010 kwamen er in de EU gemiddeld 1,1 miljoen banen bij op jaarbasis. Binnen het mkb groeide de werkgelegenheid met gemiddeld 1% per jaar. De werkgelegenheid in deze sector groeit daarmee harder dan in het grootbedrijf, waar dat 0,4% bedraagt.

Het kleinbedrijf is met 58% verantwoordelijk voor het hoogste percentage van de totale groei over de periode 2002-2010. De meeste banen worden daarbij gecreëerd door startende ondernemers. Jonge ondernemers actief in de zakelijke dienstverlening realiseerde meer dan een kwart van de nieuwe banen.

Innovatie

Innovatie blijkt een belangrijke motor voor de werkgelegenheid. Innovatieve bedrijven en landen realiseren een grotere groei in het aantal banen en hebben minder last van de economische crisis.

In Nederland groeide de werkgelegenheid binnen het mkb zelfs met gemiddeld 1,9% per jaar. Alleen de handelssector bleef achter op de resultaten met een groei van 0,7%. Dit is volgens het onderzoek te wijten aan de toename van het aantal grote handelsondernemingen.

Mkb

De EU hanteert een maximum van 250 medewerkers voor de definitie van het mkb. De kleinste categorie wordt daarbij gevormd door bedrijven met maximaal 10 werknemers.

De economische neergang heeft wel zijn weerslag op het mkb. In de periode 2009-2010 is het aantal banen binnen het mkb gedaald met 2,4% per jaar. Voor het Europese grootbedrijf was dat 0,95%.

De totale vraag naar goederen en diensten is  in de agelopen jaren afgenomen. Desondanks zag 10% van het mkb, en 14% van het Nederlandse mkb, de omzet groeien.

Bron: Financiele Dagblad