Terug naar overzicht

Levensfase en kapitaalbehoefte

Een bedrijf gaat in de loop der jaren door verschillende ontwikkelingsfasen heen. In elke levensfase heeft een onderneming vaak een specifieke financieringsbehoefte, met bijbehorende kenmerken als de omvang van de financiering, de vorm (aandelen, lening, subsidie) en het risicoprofiel.

Idee-/planfase (voorbereiding)

In de voorbereidingsfase heeft u beperkt kapitaal nodig om te onderzoeken of uw idee of concept kans van slagen heeft om op de markt te brengen.
Kapitaalbehoefte: < 50.000 euro.
Voor de hand liggende financiering: eigen spaargeld, subsidies, inbreng van vrienden en familie.

Startfase

De startfase is het begin van de onderneming. De nadruk ligt op het vervolmaken van het product en de marktintroductie. Deze fase vereist grote investeringen in tijd en geld. Winst maken lukt in deze fase niet of nauwelijks.
Kapitaalbehoefte: 50.000 – 150.000 euro.
Voor de hand liggende financiering: eigen geld, subsidies, informal investor.

Vroege groeifase

In de vroege groeifase neemt het aantal klanten significant toe en wordt geïnvesteerd in (efficiëntere) grotere productieaantallen, marketingactiviteiten en organisatorische aanpassingen (zoals huisvesting en personeel).
Kapitaalbehoefte: 150.000 – 300.000 euro.
Voor de hand liggende financiering: informal investor, kleinere participatiemaatschappij.

Groeifase
In de groeifase is een nog betere afzetbasis gerealiseerd en wordt in de regel beperkte winst gemaakt. De ondernemer investeert fors in uitbreiding en modernisering van het bedrijf. De organisatie heeft te maken met groeistuipen en de concurrentie is doorgaans sterk.
Kapitaalbehoefte: 300.000 – 1.000.000 euro.
Voor de hand liggende financiering: informal investor, participatiemaatschappij, particulier venture capital (super informal en family office) en eventueel de NPEX.

 

Volwassenheidsfase

In de volwassenheidsfase stabiliseert de groei en ligt het accent op kostenbesparing en op verfijning van het productieproces om het eigen vermogen te laten groeien. In deze fase is het zaak de concurrentie de baas te blijven en is het vaak lastig om nieuwe klanten te vinden. Als groei niet langer mogelijk is, moet er een nieuw idee komen.
Kapitaalbehoefte: > 1.000.000 euro.
Voor de hand liggende financiering: participatiemaatschappij, particulier venture capital.

 

Neergang- of doorstartfase

Als het bedrijf geen kans ziet in te spelen op de behoeften van de klant, neemt de vraag af en wordt er geen winst meer gemaakt. De ondernemer komt op een driesprong: overname door een bedrijfsopvolger, herstructurering voor een herstart of bedrijfsbeëindiging (stoppen of faillissement). Voor de hand liggende financiering: participatiemaatschappij en particulier venture capital.

Dit is een gedeelte uit het boek Hoe vind ik een investeerder? Een praktisch handboek voor het zoeken en vinden van een investeerder, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van ondernemers, investeerders en adviseurs. Kijk op 
www.hoevindikeeninvesteerder.nl