Terug naar overzicht

Eenmanszaak of BV?

We horen altijd veel verschillende argumenten waarom je een BV of een eenmanszaak zou moeten nemen. De aansprakelijkheid is het meest genoemde argument. Bedenk echter dat partijen die krediet verstrekken je (nagenoeg) altijd in privé laten meetekenen. Dus van je aansprakelijkheid kom je niet zondermeer af door het oprichten van een BV. De argumenten op een rijtje:

1. Fiscaal. Winst lager dan 150,000 euro? Neem een eenmanszaak!

De vraagstelling is helder: bij welke entiteit betaal ik het minste belasting? Als je zelfstandige zonder personeel bent is het eigenlijk heel simpel. Bij een eenmanszaak heb je recht op allerlei fiscale aftrekposten, die je bij een BV niet krijgt. Dan moet je uiteraard wel ondernemer zijn, dus minimaal 1225 werkuren in de zaak. De effectieve belastingdruk is eigenlijk altijd lager dan bij een BV. Dit komt ook omdat je (als DGA) bij een BV verplicht bent om jezelf een salaris te betalen, minimaal 40k (mits de omzet dit toelaat) maar veelal hoger. Klik hier voor een vergelijking van de belastingdruk tussen een BV en eenmanszaak.

2. Aansprakelijkheid. Faillissement mogelijk? Overweeg een BV!

Bij een eenmanszaak ben je hoofdelijk aansprakelijk, bij een BV niet. In geval van een faillissement kan je dus (bij een eenmanszaak) persoonlijk worden aangesproken: je bent dan aansprakelijk voor schulden die achterblijven in de eenmanszaak.

Als je veel moet voorfinancieren, veel personeel of inhuurkrachten hebt en enkele grote klanten dan is er een risico op faillissement en dan zou je een BV moeten overwegen. Als je (zonder personeel en met beperkte inhuur) klanten adviseert dan is het risico op faillissement vrijwel nihil en zou dat geen reden zijn voor een BV.
Maar zoals gezegd: bij kredieten zal de financier / bank je nagenoeg altijd in privé laten meetekenen. Voor dat deel blijf je in privé aansprakelijk, ook bij een faillissement.

3. Eigendom. Met investeerders in zee? Doe dat in een BV!

Als er investeerders in het spel komen, of als toekomstige nieuwe partijen een ownership in de business krijgen, dan is een eenmanszaak geen handige entiteit. Een VOF is een eenmanszaak voor meerdere partijen maar de winstverdeling moet contractueel worden vastgelegd. Wettelijk is er voor partijen veel minder geregeld dan voor aandeelhouders in een BV. Bovendien moet bij een VOF iedere euro die als winst overblijft worden uitgekeerd. Bij een BV kan dit geld erin blijven zitten met het oog op mogelijke investeringen.

Onze ervaring is dat het meestal op bovenstaande punten neerkomt, maar wij beseffen natuurlijk dat elke afweging haar eigen specifieke aandachtspunten heeft. Bel ons voor een afspraak om uw persoonlijke situatie te bespreken.