Terug naar overzicht

Zelfstandigenfonds Nederland

Terwijl een meerderheid van de bevolking niet eens weet wat rood staan bij een bank kost weten ondernemers dat maar al te goed. Voorfinanciering van debiteuren kost vooral kleine zelfstandigen zoals ZZP´ers en freelancers (te) veel geld. Banken staan niet te wachten om kleine ondernemers een rekening-courant te verstrekken, maar als ze het doen is de rente hoog. Hierdoor wordt de marge voor kleine ondernemers behoorlijk verkleind. Veel ZZP´ers en freelancers verdienen toch al geen kapitaal en als daar ook nog eens een fikse rente van af gaat worden de verdiensten een stuk kleiner. 

Voor burgers kost rood staan bij een gemiddelde bank al meer dan 14% rente volgens een onderzoek van het Nipo. Voor kleine ondernemers is dat helaas niet veel anders. De zekerheden die kleine ondernemers kunnen bieden is vaak klein, waardoor de banken een fors tarief berekenen. Een drietal ondernemers liep tegen dit probleem aan en heeft zelfstandig een oplossing bedacht: Het Zelfstandigenfonds Nederland. Ondernemers die aangesloten zijn bij ZFN kunnen gebruik maken van een bevoorschottingsysteem waardoor al na enkele werkdagen na het versturen van de factuur minimaal 60% van het factuurbedrag op de rekening van de ondernemer staat. Hierdoor heeft de ondernemer geen krediet van de bank meer nodig en bespaart hiermee een fiks bedrag. Waar banken vaak meer dan 10% berekenen “kost”het bevoorschottingsysteem slechts 2% van de omzet. Bovendien is de ondernemer tegelijkertijd verzekerd tegen een eventueel faillissement van hun opdrachtgever.

Het Zelfstandigenfonds Nederland is sinds april 2008 operationeel en er is veel belangstelling voor het systeem. ZFN werkt hierbij samen met CreditForce in Houten, een gerenommeerd bedrijf op het gebied van factoring voor grote ondernemingen in Nederland. Normaal kan een kleine ondernemer geen bevoorschotting krijgen, maar door de grote groep die de aangeslotenen bij ZFN vormen is factoring voor kleine ondernemers plotseling ook interessant geworden.