Terug naar overzicht

Wijzigingen en tips voor IB-ondernemers in 2010

In 2010 zijn er verschillende wijzigingen voor IB-ondernemers (ondernemers die inkomstenbelasting betalen). Bijvoorbeeld de verhoging van de mkb-winstvrijstelling en de beperking van zelfstandigenaftrek in een aantal gevallen.

Pas mkb-winstvrijstelling toe
In 2010 gaat de mkb-winstvrijstelling omhoog van 10,5 naar 12%. Het urencriterium verdwijnt. U kunt aanspraak maken op de vrijstelling als u ondernemer bent voor de IB, ongeacht het aantal uren dat u besteedt aan uw bedrijf. Voorheen moest u hiervoor minimaal 1225 uur per jaar aan uw bedrijf besteden. Vanaf 2010 kunnen ook deeltijdondernemers gebruikmaken van de regeling. Door deze maatregel gaan veel ondernemers minder belasting betalen.


Ondernemersaftrek: houd uw ondernemingsuren bij

U moet jaarlijks minstens 1225 uur voor uw bedrijf werken om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek. Ook moet u meer dan de helft van uw arbeidstijd besteden aan uw bedrijf. Dit geldt ook voor deeltijdondernemers en bij (langdurige) ziekte of overlijden van gezinsleden. Zwangere onderneemsters worden verondersteld door te werken tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor starters geldt alleen de eis van 1225 uren. U moet bewijzen dat u het vereiste aantal uren heeft gewerkt. Houd dit dus met behulp van een urenadministratie of agenda bij.

Zelfstandigenaftrek niet meer verrekenen met ander inkomen
Als u parttime ondernemer bent, dan wordt uw zelfstandigenaftrek in sommige gevallen beperkt. Als uw ondernemingswinst lager is dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek, dan mag u dit niet langer verrekenen met ander inkomen uit werk en woning in box 1 (zoals vut of loon). Deze aanpassing geldt niet als u starter bent. U mag de zelfstandigenaftrek en startersaftrek dan gedurende 3 jaar verrekenen met ander inkomen.

Vraag aftrek S&O aan
U hebt onder voorwaarden recht op toepassing van S&O-aftrek. U moet dan per jaar minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf en meer dan 500 uur aan S&O-werk (speur- en ontwikkelingswerk/ research and development) besteden. Voor 2009 is de S&O-aftrek € 11.806 (€ 17.710 voor starters). Voorwaarde is dat u een S&O-verklaring hebt.

Beloon uw meewerkende partner
Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om uw partner te laten meewerken in uw bedrijf. Als u uw partner hiervoor een beloning geeft, dan kunt u dit bedrag van de ondernemingswinst aftrekken als het hoger is dan € 5.000. De beloning is bij uw partner belast als resultaat uit overige werkzaamheden of loon uit dienstbetrekking. Vergoedingen onder de € 5.000 kunt u niet aftrekken en is onbelast bij uw fiscale partner. Als uw meewerkende partner geen arbeids-vergoeding krijgt, dan moet u de meewerkaftrek toepassen. Dit bedrag is onbelast bij uw meewerkende partner. In 2101 geldt deze aftrek ook als uw fiscale partner een vergoeding lager dan € 5.000 krijgt. De omvang van de aftrek hangt af van het aantal meegewerkte uren. Er is geen vast omslagpunt waarop meewerkaftrek of arbeidsbeloning gunstiger is. Dit hang af van de:

  1. omvang van de winst en mkb-winstvrijstelling;
  2. tariefschijf waarin de partners vallen;
  3. meegewerkte uren;
  4. heffingskortingen
  5. omvang van de beloning.

Als de partners kunnen afzien van het fiscale partnerschap, dan is een arbeidsbeloning onder de € 5.000 wel aftrekbaar van de ondernemingswinst.