Terug naar overzicht

Wetswijzigingen voor ondernemers

Voor bedrijven relevante wetten mogen sinds een paar jaar nog maar op twee momenten per jaar veranderen: op 1 januari en op 1 juli. Donderdag is het 1 juli. Wat verandert er zoal?Echtheid VAR-verklaring telefonisch controleren
Om opdrachtgevers sneller zekerheid te geven over of een zelfstandige wel echt een zelfstandige is, kunnen zij voortaan telefonisch bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR navragen of de combinatie van een sofinummer en een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) klopt. Een VAR-verklaring is een verklaring van de Belastingdienst waarin staat hoe zelfstandig iemand is. Het Landelijk Coördinatiepunt VAR is onder kantoortijden te bereiken via nummer 088 151 1000.

Loonstrookje via de mail
Als de werknemers ermee instemmen, hoef je loonstrookjes niet meer per se op papier te verstrekken. In plaats daarvan mag je ze ook e-mailen.

Mededelingen over de arbeidsovereenkomst ook digitaal
Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk overeen worden gekomen. Een aantal zaken was de werkgever echter wel verplicht schriftelijk aan de werknemer te laten weten. Het gaat dan om de naam en woonplaats van de werkgever en werknemer, de functie van de werknemer, de aard van het werk en de hoogte van het loon. Deze informatie mag de werkgever voortaan ook per e-mail versturen.

Digitaal procederen bij de bestuursrechter
Niet langer hoeven alle stukken op papier bij de bestuursrechter te worden ingediend. Beroepsschriften mogen voortaan ook digitaal worden verstuurd.

Gratis advies voor MKB-ers over het bevorderen van leren op het werk
Ten minste 500 MKB-bedrijven kunnen tussen 1 juli 2010 en 31 december 2011 gratis advies krijgen over hoe ze het leren op het werk kunnen bevorderen. MKB-Nederland voert de regie over het project. Voor het totale project is vijf miljoen euro uitgetrokken.

Minimumloon
Het minimumloon gaat 0,6 procent omhoog. Dit brengt het minimumloon per 1 juli op 1.416 euro per maand. In het verlengde hiervan gaan ook WW, WIA en WAO-uitkeringen met 0,6 procent omhoog. Bijstandsuitkeringen stijgen 0,4 procent.

Plafond voor kosten bellen en internetten in het buitenland
Wie in het buitenland zijn mobiel gebruikt om te bellen of te internetten, hoeft minder bang te zijn voor torenhoge rekeningen. Binnen de EU geldt dan een limiet van 50 euro exclusief btw. Providers zijn verplicht hun klanten te informeren als ze op 80 procent van deze limiet zitten. Wordt de grens overschreden, dan moet de verbinding verbroken worden, tenzij de klant expliciet per sms heeft aangegeven te willen, doorgaan. De maximumtarieven per minuut gaat ook iets omlaag.

Zwartspaarders
Per 1 juli gaat de boete voor zwartspaarders die tot inkeer komen omhoog van 15 naar 30 procent. Zwartspaarders die na 1 juli hun zonden opbiechten betalen de verschuldigde belasting plus een extra opslag van 30 procent. Volgens het Ministerie van Financien is tot inkeer komen hiermee wel nog altijd “goedkoper” dan gepakt worden.

Zie Z24.nl