Terug naar overzicht

‘Weet je wat jij moet doen?’ NIET betalen!

Het werd al in diverse publicaties gemeld, maar liever een keer te veel gewaarschuwd dan een keer te weinig. Dus voor alle zekerheid: er zijn spookfacturen (zie bijlage) verstuurd door Kantoor voor Klanten in Den Haag. Door de gebruikte afkorting (KvK), de lay-out van de factuur, het factuurbedrag en een herkenbaar logo, lijken ze erg op de factuur voor de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel. Wij werden achterdochtig, toen wij een factuur ontvangen op naam van BCG Interim Management, een naam, die zeker bij de Kamer van Koophandel niet meer bekend zou moeten zijn. Ook moest de betaling worden gedaan aan een Belgische BVBA en dat is vreemd voor een Nederlandse instelling. Wees dus alert op deze – en andere – spookfacturen!
Klik hier voor een voorbeeld van zo’n kvk-spookfactuur
Klik hier voor meer info van de KvK over de spookfacturen: https://www.kvk.nl/Nieuws/valsefacturenkvkinomloop.asp