Terug naar overzicht

Wees kritisch bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Veel ondernemers denken erover om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan te schaffen, om het risico van inkomensverlies bij ziekte of een ongeval af te dekken.
Dit zijn vaak dure verzekeringen, die per maand al snel vele honderden euro’s kosten. Weliswaar zijn ze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar toch..
Result heeft een aantal punten op een rijtje gezet waar je op zou moeten letten:

Looptijd.?
Je wil de looptijd altijd zo kort mogelijk hebben om de vrijheid te houden om te wisselen of de boel stop te zetten. Er kan misschien ook iets heel positiefs gebeuren waardoor je jezelf niet meer hoeft te verzekeren. Of je partner krijgt ineens een hele goede baan. Er bestaan verzekeringen met 1 jaar looptijd, maar 5 jaar en zelfs 10 jaar komen ook veel voor. Het is belangrijk hier specifiek naar te vragen. Ook tot wanneer de eventuele uitkering loopt: tot 65 jaar? Of eerder?

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Bij ongeval of ziekte wordt je als verzekerde gekeurd en wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld. Van te voren heb je een minimum moeten aangeven. Als je daaronder zit krijg je niets, als je daarboven zit wel. Kies dit zo laag mogelijk, want dan is er in ieder geval geen discussie over of je überhaupt een uitkering krijgt. Wel is het zo dat als je bijvoorbeeld voor 30% arbeidsongeschikt bent verklaard, je veelal maar 30% van de maximale uitkering krijgt.

What if…
Stel een lijstje op van concrete zaken die kunnen gebeuren en hou dit tegen je verzekeraar aan om te peilen wat het resulterende percentage arbeidsongeschiktheid zou zijn. Hoe vager de antwoorden hoe verder je van ze weg moet blijven. Vraag ook naar locaties en tijdstippen: als je op zaterdag op het voetbalveld blijvend geblesseerd raakt, geldt de verzekering dan ook? Of tijdens een avondje stappen? Vraag tenslotte naar het proces: wie keurt er, wanneer wordt de beslissing genomen, kan er door jou een second opinion worden gevraagd?

Eigen Risico
Vaak kun je het de eerste tijd wel uitzingen en beginnen de inkomstenproblemen pas echt als je een hele lange tijd zonder werk (lees inkomen) zit. Je zou dus moeten mikken op een groot eigen risico, d.w.z. een behoorlijke periode waarin er niet wordt uitgekeerd: een half jaar of wellicht meer. Aan de andere kant werken verzekeraars met gemiddelden en de langdurige gevallen komen uiteraard relatief minder voor . Dus hoe langer de eigen risico-periode, hoe lager de premie.

Beroep of passend werk?
Passend werk is een beperkende clausule: d.w.z. als je – als taxichauffeur- je benen niet meer kunt gebruiken, kun je geen taxi meer rijden. Er kan worden aangevoerd dat je dan nog wel achter het bureau administratief werk kan doen. Aan te raden is te kiezen voor de beroepsversie: duurder, maar veel minder discussie. Voorwaarde is wel dat het beroep duidelijk gedefinieerd is met specifieke werkzaamheden.

Samenvattend
Korte looptijd, hoog eigen risico, concrete voorvallen bespreken, laag minimum arbeidsongeschiktheid, geen passend werk en vooral: laat je niet bang maken en neem uitgebreid de tijd om vele verschillende offertes aan te vragen.