Terug naar overzicht

Voor en nadelen van de Flex BV

De flex-bv is flexibeler, maar niet eenvoudiger. Het nieuwe bv-recht biedt kansen en bedreigingen voor de mkb-ondernemer. De regelgeving van het bv-recht wordt versoepeld. Bij oprichting van een bv hoeft niet langer €18.000 te worden gestort en wordt geen bank- of accountantsverklaring meer verlangd. De oproepingstermijn voor de algemene vergadering wordt verkort en aandeelhoudersbesluiten kunnen eenvoudiger buiten vergadering worden genomen. Afspraken tussen aandeelhouders onderling kunnen statutair worden vastgelegd en zijn zodoende afdwingbaar. De blokkeringsregeling, die ervoor zorgt dat een aandeelhouder niet vrij zijn aandelen mag overdragen, is niet langer verplicht. Zelfs winstrechtloze of stemrechtloze aandelen zijn toegestaan.’
De wet biedt echter wel bescherming aan schuldeisers van de bv. Het bestuur moet toestemming geven voordat dividend of kapitaal mag worden uitgekeerd en moet deze toestemming weigeren als men weet of behoort te weten dat daardoor de bv niet langer aan haar opeisbare schulden kan voldoen. Dat is een open norm. Schat men de situatie verkeerd in, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Dat kan bestuurders huiverig maken.
De wet heeft onmiddellijke werking, ook voor bestaande bv’s. Wil men volledig van de nieuwe wet profiteren, dan zullen bestaande statuten moeten worden aangepast. Daarbij kunnen vetorechten of instemmingsrechten van aandeelhouders gelden. Een onafhankelijke adviseur is daarbij noodzakelijk; de notaris is daarvoor de aangewezen persoon.

Bron: Financiele Dagblad

About the Author
result