Terug naar overzicht

Verzoekschrift te laat…! Wat nu…?

Als u het niet eens bent met een Beslissing van de Belastingdienst zult u dat doorgaans via een bezwaarschrift aangeven. Maar wat als u daarmee te laat bent? Dan kunt u altijd nog een verzoekschrift indienen tot vijf jaar na het einde van het jaar waarin de aanslag werd opgelegd. De Belastingdienst is verplicht om de aanslag of beschikking nogmaals te bekijken en antwoord te geven op uw verzoek. Zijn ze het met u eens dat de aanslag onjuist was vastgesteld, dan krijgt u ambtshalve vermindering. Ofwel: het bedrag wordt verlaagd, hoewel de Belastingdienst hier wettelijk niet toe verplicht is. Het antwoord dat u krijgt van de Belastingdienst is definitief. Als u het er niet mee eens bent, dan kunt u geen bezwaar aantekenen en u kunt ook niet in beroep gaan bij de rechtbank.