Terug naar overzicht

Verzendkosten, wel of geen BTW?

Er bestaat bij veel mensen verwarring over of ze aan hun klanten op facturen BTW zouden moeten doorberekenen over verzendkosten. Is dit nu wel of niet nodig? Het antwoord hierop is eenduidig, namelijk: ja, het moet wel!

De voornaamste oorzaak voor de onduidelijkheid is het feit dat door sommige distributiepartijen geen BTW berekend wordt over de verzending. Een voorbeeld hiervan is de postzegel, hierover hoeft geen omzetbelasting betaald te worden. In Nederland geldt een vrijstelling van de BTW op (brief)post.

Betekent dit dat ik geen BTW hoef te berekenen aan mijn klanten?

Als een klant bestelde goederen wil laten afleveren op zijn adres, is het gebruikelijk de te maken verzendkosten te specificeren op de factuur. Je zou zeggen dat als je over de postzegel geen BTW hoeft te betalen, je bij de kosten die je doorberekent aan de klant ook geen omzetbelasting hoeft op te tellen.

In de praktijk ligt dit echter anders. De Wet op de Omzetbelasting schrijft voor dat voor verzendkosten het zelfde BTW-tarief geldt als voor de geleverde goederen. Dit wordt dus niet bepaald door de hoogte van de omzetbelasting bij de door u gemaakte kosten, maar door het BTW-percentage dat u op de te verzenden goederen toepast.

De verzending is een extra dienst die is gekoppeld aan de verkochte goederen. Veel ondernemingen verwerken in de verzendkosten op de factuur ook bijkomende kosten voor verpakking e.d. om hier geen verlies op te maken.

Bereken altijd het juiste BTW-tarief over portokosten

U bent dus verplicht om bij uw leveringen altijd omzetbelasting te heffen op de verzendkosten en wel hetzelfde percentage als de geleverde producten.

Eén van de redenen dat de wet op dit punt zo in elkaar steekt, is te voorkomen dat ondernemers de omzetbelasting gemakkelijk kunnen ontduiken. Als verzendkosten onbelast zouden zijn zou u uw goederen tegen een symbolische prijs kunnen aanbieden en de werkelijke prijs (onbelast) kunnen verwerken in de portokosten. De wet maakt dergelijke creatieve constructies dus onmogelijk.

Omgekeerd betekent dit dat over goederen waarvoor een vrijstelling van de BTW geldt juist geen BTW hoeft te worden afgedragen over de portokosten, zoals bij bepaalde internationale transacties en leveringen op het gebied van gezondheid en onderwijs die officieel zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Op portokosten van verzendingen van artikelen waarop verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn, dient u het hoogste BTW-tarief toe te passen.

Verzuimt u BTW in rekening te brengen over uw portokosten, dan betekent dit niet dat u deze BTW niet meer hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Als bij een controle blijkt dat u structureel verzuimd om omzetbelasting te heffen op uw verzendingen dan zult u dit bedrag alsnog moeten afdragen. Daarbij loopt u de kans op een boete. Dit kan dus behoorlijk in de papieren lopen!