Terug naar overzicht

Valkuilen bedrijfsoverdracht

Een ondernemer voelt in de meeste voorkomende gevallen een grote weerzin om te stoppen met zijn onderneming. Hij/zij heeft de zaak van zijn ouders of zelfs grootouders overgenomen of is er zelf mee gestart enkele 10-tallen jaren geleden. Het stoppen is dan een moeilijke beslissing, die vooral emotioneel is. Wij zetten u een aantal valkuilen op een rijtje, waar u bij voorkeur niet moet instappen.

Emotie

Wie niets voelt bij het denken aan zijn eigen opvolging, moet wel bikkelhard zijn. Onzekerheid over “kan mijn zoon of dochter het wel aan” of kunnen mijn leden van het managementteam het wel aan? Of “kunnen mijn vrouw en ik wel doorleven zoals we nu doen”, of “wat zullen ze er in het dorp of op mijn club wel niet van zeggen”? Allemaal vragen die vroeg of laat bij u door het hoofd spelen. Allemaal goede redenen om de eerste stap NIET te zetten.

Tijd

De factor tijd is een grote valkuil. Hoe langer u uitstelt, des te minder tijd u heeft voor een grondige voorbereiding. Er zijn juridische constructies mogelijk, waarvan de fiscus eist dat ze een aantal jaren al zo bestaan. Maar ook hoe ouder u wordt, des te meer u het risico loopt qua gezondheid iets te krijgen. Gewoon op tijd beginnen, zo rond uw 55ste. Een goede voorbereiding neemt 3-7 jaar in beslag.

Winstgevendheid

U heeft als ondernemer uw hele leven al gewerkt met het idee, om zo weinig mogelijk aan de fiscus af te dragen. Alles wat binnen de wetgeving mogelijk was, heeft u gedaan al of niet in overleg met uw accountant of boekhouder. Maar bij overdracht is het prettig als u de laatste 3 – 4 jaar stijgende winsten heeft laten zien. Dat verhoogt de waarde van uw bedrijf.

Eigen pand

Veel ondernemers hebben een eigen pand waarin ze hun bedrijf voeren. In veel gevallen is dat een mooi pensioen als ze het kunnen verhuren aan bijvoorbeeld de koper van hun bedrijf. In veel gevallen hebben ze echter niet de door hen gewenste huurwaarde (bijvoor beeld 10% van de waarde, of wel “10 keer de huur is de waarde”) in hun huidige Verlies- en Winstrekening staan. Hoe moet hun opvolger dat dan kunnen betalen zonder de winstgevendheid enorm aan te tasten?

Pensioen

Veel ondernemers die wij tegenkomen hebben hun pensioen onvoldoende opgebouwd of onvoldoende afgeschermd. Het bedrijf wordt er wel eens mee gefinancierd. Dat pensioen moet geheel apart van de bedrijfsvoering zijn veilig gesteld en opeisbaar zijn als de ondernemer stopt.

Chemie tussen opvolger en u

Komt er een opvolger van buiten en u werkt daarmee nog een tijd samen, blijkt de “chemie” niet vaak te kloppen tussen u als verkopende partij en de nieuwe (aanstaande) eigenaar. In heel veel gevallen is dat een reden voor een breuk, dan wel het terugdraaien van de deal.

Geld in de zaak laten

Veel banken die de overname financieren, vinden het prettig als u als verkopende partij een deel van opbrengst, bijvoorbeeld 25% daarvan, als achtergestelde lening. Daar spreekt vertrouwen van de verkopende ondernemer (u) uit. Het gevaar is echter dat u nooit helemaal los komt van uw oude bedrijf, want u blijft volgen of en wanneer die 25% op tijd wordt afgelost en afgelost kan worden.

Verborgen gebreken

Wees in het opvolgingsproces volkomen open en eerlijk. U heeft er niets aan als straks toch die vervuilde grond achter op uw terrein wordt ontdekt, of als er gesjoemeld is in de resultaten van een paar jaar terug. Of met een verbetering in het salaris van een medewerker nadat de deal rond kwam. U komt u zelf altijd tegen in dit soort gevallen. Bovendien levert het een hoop stress en een stapel advocatenrekeningen op.