Terug naar overzicht

Uw bank geeft u geen lening?

De overheid hecht veel belang aan het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. In Nederland zijn er ook steeds meer mensen die de stap van denken naar doen durven te nemen: in 2007 startten een record aantal mensen een eigen bedrijf, namelijk 100.000. Echter een deel van de mensen die een bedrijf willen starten, ondervindt daarbij belangrijke knelpunten in de financiering. Ze hebben maar een beperkt bedrag nodig, maar krijgen geen financiering omdat banken het risico te moeilijk te beoordelen vinden of omdat ze de taal van de financiële wereld niet spreken. Het kabinet heeft daarom in zijn beleidsprogramma opgenomen dat de beschikbaarheid van microkredieten zal worden verbeterd.

Het Kenniscentrum Microfinanciering is onderdeel van de projectdirectie en dient als informatiepunt. Hier kunnen zowel ondernemers terecht met praktische vragen en personen en organisaties die geïnteresseerd zijn in meer informatie. Het kenniscentrum is de plek om informatie te krijgen over microfinanciering. Op deze website is informatie te vinden voor ondernemers op zoek naar microfinanciering, advies en/of coaching. Of voor personen en organisaties op zoek naar achtergrondinformatie over Microfinanciering in Nederland op beleidsvlak en inhet algemeen.