Terug naar overzicht

Uw Algemene Voorwaarden: de kleine lettertjes tegen hoge kosten

Het opstellen van duidelijke regels kan van grote waarde zijn voor uw bedrijf. Dit is tijdens de crisis alleen maar belangrijker geworden. Onderschat daarom nooit de kracht van uw algemene voorwaarden. De kleine lettertjes kunnen slepende procedures en hoge kosten voorkomen.Wanbetalers kunnen soms ten onrechte in hun recht staan, als ondernemers te weinig zorg hebben besteed aan hun algemene voorwaarden. Dit kan leiden tot eindeloze discussies, hoge advocatenkosten en uren administratief werk. En ondertussen is er nog steeds niet betaald. Dat kan, zonder veel moeite, ook anders.

Bepalingen
Algemene voorwaarden zijn in feite niets meer dan spelregels bij een koopovereenkomst. Het doel: uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken.

Toch blijkt dat ondernemers niet altijd inzien hoe belangrijk de algemene voorwaarden zijn. Bedrijven kopiëren namelijk geregeld de algemene voorwaarden van andere bedrijven. Grote kans dat er dan bepalingen worden overgenomen, die niet van toepassing zijn op hun bedrijf of dat er belangrijke elementen ontbreken. Ga dus eerst na wat voor bedrijf u heeft. Levert u alleen een product of dienst of verleent u ook service? Welke risico’s loopt uw bedrijf? Hoe verlopen de interne processen?

De vraag welke regels in de algemene voorwaarden moeten staan om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken, is heel bedrijfsspecifiek. Er is echter een aantal bepalingen dat u altijd in de algemene voorwaarden moet opnemen.

Beperking aansprakelijkheid
Als een afnemer schade lijdt door toedoen van uw product of dienst, bent u in principe verantwoordelijk en zult u dat moeten vergoeden. Door uw aansprakelijkheid te beperken tot een bepaald bedrag, voorkomt u dit. Denk er dan wel aan dat dit bedrag naar alle redelijkheid bepaald moet worden. De rechter kan het namelijk verwerpen als het onredelijk (te laag) is.

Let op: hou rekening met het juridische aspect. Wettelijke aansprakelijkheid kan niet automatisch uitgesloten worden door beperkingen in de algemene voorwaarden. De wet verwacht bepaalde garanties op sommige zaken. De algemene voorwaarden kunnen ‘overruled’ worden als de algemene voorwaarden zaken uitsluiten of beperken, die volgens wet nageleefd moeten worden.

Eigendomsvoorbehoud
Dit betekent dat het product pas eigendom van de afnemer is, als hij betaald heeft. Bij wanbetaling of een faillissement kunt u het product terughalen. Zet dit in uw algemene voorwaarden, anders kunt u het product bij faillissement niet terugvorderen en wordt het in de faillissementsboedel opgenomen.

Wettelijk recht
Voor internationale transacties geldt het Weens koopverdrag. Om te voorkomen dat u in internationale conflicten verwikkeld raakt, stelt u in de algemene voorwaarden dat het Nederlands recht op al uw transacties van toepassing is. Laat dus duidelijk weten dat het Weens koopgedrag niet voor uw bedrijf geldt.

Klachtenafhandeling
Bepaal in de algemene voorwaarden dat een klacht alleen schriftelijk binnen een gestelde termijn kan worden ingediend. Als u dit niet doet, kan de afnemer de betaling lang uitstellen door heel laat een klacht in te dienen.

Garantiebepaling
Stel een duidelijke termijn voor uw garantie op een product. Beschrijf ook goed wat wel en wat niet onder deze garantie valt. Dit voorkomt ingewikkelde conflicten en dus kosten.

Bron: www.zibb.nl