Terug naar overzicht

U neemt een onderneming over?

Misschien overweegt u een bestaande onderneming over te nemen. Laat u dan goed voorlichten over de financiële situatie van de onderneming en win deskundig advies in over de voor- en nadelen van een overname. Voor de belastingen moet u op de volgende zaken letten:

  • Welke zaken neemt u over? Er geldt een regeling in verband met investeringsaftrek. U moet wel nauwkeurig vastleggen wat u allemaal overneemt.
  • Hoe zit het met de btw-verplichtingen van de onderneming? Als u een bestaande onderneming of een zelfstandig deel daarvan overneemt, mag de verkoper u geen btw in rekening brengen. De btw-regelingen die op de onderneming van toepassing waren, gelden ook voor u. U kunt bij ons meer informatie over deze regelingen krijgen.
  • Neemt u de onderneming over van uw medeondernemer of werkgever? Als de overdracht plaatsvindt terwijl u ten minste 36 maanden als medeondernemer winst uit de onderneming hebt gehad of als u als werknemer in de onderneming werkzaam was, gelden er in bepaalde gevallen gunstige regelingen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting. Als uw partner al een eenmanszaak heeft en u gaat die samen voortzetten als man-vrouwfirma, dan neemt u de onderneming gedeeltelijk over. In dit geval gelden dezelfde regelingen.
  • Neemt u (een deel van) de activiteiten van een bedrijf over waarin personeel werkzaam was? Dan kan dat gevolgen hebben voor de gedifferentieerde premie WGA van zowel u, de overnemende werkgever, als de overdragende werkgever. Het is niet van belang of u ook personeel overneemt. U moet vaststellen welk percentage van de premieloonsom gedifferentieerde premie WGA van de overdragende werkgever is toe te rekenen aan de overgedragen activiteiten. Vul het formulier ‘Verklaring overdracht activiteiten’ in. U kunt dit formulier van https://www.belastingdienst.nl/download/1113.html. Op basis van het percentage van de overgenomen activiteiten berekenen wij welk percentage gedifferentieerde premie voor u geldt. Bij het berekenen van de gedifferentieerde premie is niet alleen het overgedragen deel van de activiteiten, maar ook het zogenoemde WAO/WGA-verleden van de overdragende onderneming van belang.