Terug naar overzicht

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten en dienstverlening. Er zijn alleen wel voorwaarden die wordt gesteld aan úw Algemene Voorwaarden. Daarom de belangrijkste tips op een rijtje.
Bij het gebruik van algemene voorwaarden stelt de wet bijvoorbeeld twee belangrijke eisen: ze mogen niet onredelijk zijn en u moet uw klant de mogelijkheid bieden de voorwaarden te kennen, door ze ter hand te stellen.

1) Wat zijn algemene voorwaarden
Als we het hebben over algemene voorwaarden, moet u denken aan bijvoorbeeld afspraken over leveringsvoorwaarden en levertijd, regels over (te late) betaling, aansprakelijkheid en garanties. Op BusinessCompleet.nl staan overigens 2 gratis voorbeelden van Algemene Voorwaarden.

2) Het nut van algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn heel nuttig, zowel voor u als voor de klant. Als u namelijk algemene voorwaarden gebruikt voor uw overeenkomsten, dan is het voor klanten direct duidelijk onder welke condities u levert, betaalt, verkoopt of inkoopt. Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

3) Wettelijke eisen aan algemene voorwaarden
De wet stelt twee eisen bij het gebruik van algemene voorwaarden:
De voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
U moet de wederpartij de mogelijkheid bieden de voorwaarden te kennen (informatieplicht).
4) Zwarte en grijze lijst
Om te voorkomen dat u voorwaarden opneemt die onredelijk zijn is er een zwarte en grijze lijst opgesteld. De zwarte lijst bevat bepalingen die verboden zijn. In de grijze lijst staan bepalingen die zich bewegen op de grens van het onredelijke. Bij de grijze lijst moet u zelf kunnen aantonen dat het gebruik (in uw geval) niet onredelijk is.

5) Algemene voorwaarden per branche
Het is belangrijk dat uw algemene voorwaarden nauw aansluiten bij de praktijk binnen uw bedrijf of branche. Er zijn algemene voorwaarden voor allerlei verschillende branches beschikbaar. Bijvoorbeeld voor de Doe het Zelfbranche, voor Makelaars en Thuiswinkels. De voorwaarden voor die verschillende branches zijn beschikbaar (voor leden van de brancheorganisaties) op de website van de SER.

6) Levering aan consumenten
Vaak levert een bedrijf aan consumenten en aan niet-consumenten. Dan is het wel verstandig om aandacht aan dit verschil te besteden bij het opstellen van de algemene voorwaarden. De wet biedt consumenten namelijk meer bescherming dan niet-consumenten. Vraag bij twijfel altijd een jurist om raad.

7) Levering aan niet-consumenten
Ook hier is het belangrijk dat de algemene voorwaarden aansluiten bij uw bedrijf en/of uw branche. En ook hier geldt dat veel brancheorganisaties algemene voorwaarden hebben opgesteld die zijn toegespitst op wat binnen de branche gebruikelijk is. Als u daarnaast ook nog eens diensten levert, is het raadzaam om met deze verschillende activiteiten rekening te houden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

8) Algemene voorwaarden voor dienstverlening
Bij algemene voorwaarden voor dienstverlening is het gebruikelijk om extra aandacht te besteden aan garantie en aansprakelijkheid. Ook hier hebben veel brancheorganisaties al specifieke algemene voorwaarden opgesteld. U hoeft dus niet het wiel opnieuw uit te vinden.

9) Controle
Maar er is meer: u heeft informatieplicht en er zijn regels voor de toepassing en het deponeren van de algemene voorwaarden. Het lijkt een open deur, maar het is altijd verstandig om uw algemene voorwaarden te laten controleren door een juridisch adviseur. Vooral omdat veel ondernemers met hun Algemene Voorwaarden soms passages opnemen die (in onredelijke mate) niet in het belang van hun klant zijn. Zie hiervoor ook de zwarte en grijze lijst.

10) Informatieplicht
U heeft de plicht om de andere partij een redelijke mogelijkheid te bieden om vóóraf kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. U kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen, bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden te overhandigen aan de wederpartij, vooraf toe te zenden en/of op de achterzijde van een contract/offerte af te drukken. Op de voorzijde moet dan wel nadrukkelijk verwezen worden naar de voorwaarden op de achterzijde. Voor ondernemers die zakendoen via internet, postorder of telefoon zijn extra regels (koop op afstand).

11) Toepassing van de algemene voorwaarden
Wat gebeurt er nu als twee partijen algemene voorwaarden hanteren bij een overeenkomst? Dan is de richtlijn dat de voorwaarden gelden die het eerst van toepassing zijn verklaard. Ook kan het voorkomen dat een detaillist de voorwaarden van de zwarte en grijze lijst niet mag hanteren tegenover zijn klanten (consumenten), terwijl zijn leverancier deze wel aan hem oplegt. Voor deze gevallen is er ook een regeling opgenomen in de wet. En bent u ondernemer in bijvoorbeeld de detailhandel en horeca, dan heeft u te maken met veel klanten. Dan kunt u goed zichtbaar een bord met algemene voorwaarden plaatsen.

12) Deponeren van algemene voorwaarden
Deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK en/of de rechtbank is niet verplicht, maar kan handig zijn. Het kan handig zijn als bewijs bij een meningsverschil. Het deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK kost 18 euro (per gedeponeerde voorwaarde) per kalenderjaar.

13) Wijzigingen van uw Voorwaarden
Als u aanpassingen doorvoert in uw Algemene Voorwaarden die van invloed zijn op de aard van de overeenkomst die u met uw klant heeft afgesloten, dan moet uw klant nadrukkelijk akkoord gaan met de nieuwe versie. Tot die tijd zijn de oude voorwaarden van toepassing.