Terug naar overzicht

Snelverdientip 1

Stel: u hebt uw auto in privé (dus niet op de zaak). U wist al dat u de zakelijke kilometers op de zaak kunt zetten. Maar wist u ook dat u de btw op onderhoud, reparaties en gebruikskosten deels kunt terugvragen. Dit scheelt gemiddeld tussen de 200 tot 500 euro per jaar. Da’s snel verdiend!

Hoe? Heel simpel. Alle btw die u betaalt voor onderhoud, reparaties en andere gebruikskosten kunt u naar rato aftrekken. Stel dat u 20% zakelijk rijdt, dan kunt u dus 20% van de betaalde btw voor dit soort autokosten terugvorderen.

Belastingdienst
Op de website van de Belastingdienst staat dit als volgt omschreven. U mag € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt, mag u dit bedrag per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken.

Gevolgen voor de btw
Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen btw aftrekken bij de aankoop. Wel mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het totaal aantal gereden kilometers op jaarbasis. Als het zakelijk gebruik niet uit uw administratie is af te leiden, mag u 75% van de voorbelasting op die kosten aftrekken.