Terug naar overzicht

Overheidsmaatregelen tbv uw liquiditeit

Liquiditeiten zijn de zuurstof voor uw onderneming. Om de liquiditeit van ondernemers in zwaar weer te verbeteren, voorziet de overheid een aantal fiscale maatregelen om de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven direct een impuls te geven.
Deze liquiditeitsmaatregelen richten zich voornamelijk op maatregeling die winst beïnvloeden:

Het verruimen van de verliesverrekening

De Belastingdienst maakt een tijdelijke verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (carry back) mogelijk. Dit houdt in dat de mogelijkheid tot huidige terugwenteling van verliezen van één jaar tijdelijk wordt verlengd tot drie jaar. In ruil hiervoor wordt dan de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Deze maatregel gaat gelden voor de belastingjaren 2009 en 2010. Hierdoor kunnen ondernemers met verliezen liquiditeiten creëren.

Verlenging versnelde mogelijkheid tot afschrijving

De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving wordt verlengd. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen in 2009 was versnelde afschrijving al mogelijk. De overheid verlengt deze maatregel met 1 jaar. Dit betekent dat ook investeringen die gedaan zijn in 2010 in 2 jaar kunnen worden afgeschreven. (maximaal 50% in 2010 en maximaal 50% in 2011). Kortom grotere aftrekposten die leiden tot liquiditeitsvoordeel.

Verruimen faciliteiten milieu- en energie-investeringen

De budgetten van de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek worden structureel verhoogd. Investeringen in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden dan nog meer gestimuleerd. De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Dergelijke investeringen leveren dubbel voordeel op voor ondernemers.

Niet alleen wordt bespaard op energiekosten, de ondernemer betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting doordat een belastingaftrek mogelijk is van bijvoorbeeld 44% van het investeringsbedrag in een duurzaam bedrijfsmiddel met een minimum van € 2.200 en maximum van € 115.000.000 in 2010.