Terug naar overzicht

Nederlandse ondernemers krijgen moeilijker krediet dan Europese collega’s

Een kwart van de Nederlandse ondernemers kreeg vorig jaar een ‘nee’ te horen van de bank bij het aanvragen van een lening. Daarmee krijgen Nederlandse ondernemers vaker nul op het request dan mkb’ers uit andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In 2010 kreeg 23 procent van de Nederlandse ondernemers een ‘nee’ van de bank bij de aanvraag naar een lening. Dit percentage is hoger dan in de meeste Europese landen. Alleen in Bulgarije, Ierland en Letland werden nog minder aanvragen gehonoreerd. 

Veel aanvragen bij banken

Nederlandse ondernemers zoeken in verhouding met ondernemers uit andere Europese landen relatief vaak een financiering bij een bank. In andere Europese landen vragen ondernemers vaak andere personen of instellingen om financiering.

Sterke toename niet-toegekende aanvragen

Het aandeel niet-toegekende aanvragen voor een banklening is in Nederland toegenomen van 7 procent in 2007 tot 23 procent in 2010. Nederland is niet het enige land waar sprake is van een stijging: in 18 van de 20 Europese landen is het percentage niet-toegekende aanvragen voor een banklening gestegen tussen 2007 en 2010. De grootste stijging was voor Bulgarije, Ierland, Letland en Litouwen. Nederland volgt op plaats vijf. Finland, Duitsland en België deden het in verhouding tot 2007 het best.

Redenen van niet toekennen lening

De belangrijkste reden voor banken in Europa om een lening te weigeren waren‘slechte kredietwaardigheid’, ‘gebrek aan eigen kapitaal’ en  ‘onvoldoende onderpand’. Ook in Nederland waren dit de belangrijkste factoren. De Europese ondernemers zelf gaven aan dat de belangrijkste reden voor het niet afsluiten van een lening de hoge rentepercentages waren.