Terug naar overzicht

MKB winstvrijstelling

Elke ondernemer heeft recht op de MKB-winstvrijstelling: een aftrekpost van een vast percentage van de winst. Dit percentage is 12% vanaf 2010. Het percentage wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemersaftrek. De hoogte van de MKB-winstvrijstelling is uiteraard van grote invloed op de vraag of een BV nog wel zo aantrekkelijk is. Het gemiddelde tarief bij een winst van € 200.000 ligt op 39%. Dat scheelt niet zo gek veel met het gecombineerde tarief van vennootschaps- en dividendbelasting (tenminste 40%), waarbij ook nog eens rekening te houden is met de hogere kosten die een BV met zich meebrengt.

Let op!
Voor vrije beroepers, die doorgaans geen kapitaalintensief beroep uitoefenen, is het uit fiscaal oogpunt maar zelden zinvol om in een BV te gaan zitten in plaats van in een eenmanszaak, maatschap of v.o.f. Als de BV als spaarpot wordt gebruikt, kan het nog enige zin hebben. U moet er dan wel rekening mee houden dat de Belastingdienst en rechter steeds moeilijker gaan doen over het ‘gebruikelijk loon’. Als u verreweg het grootste deel van uw BV-winst als loon moet opnemen, dan wordt het nut van de BV uiteraard een stuk kleiner. Overleg daarover met uw adviseur.