Terug naar overzicht

Maak geen onnodige accountantskosten

Veel zelfstandig ondernemers denken dat zij een accountantscontrole nodig hebben voor hun jaarcijfers. Dit is een verkeerde veronderstelling. Een accountantsverklaring is nodig als u aan 2 van de volgende 3 eisen voldoet:

– de waarde van uw activa bedraagt € 4.400.000,- of meer;
– uw (netto) omzet bedraagt € 8.800.000,- of meer;
– het gemiddeld aantal werknemers in uw organisatie is meer dan 50.