Terug naar overzicht

Kwaliteit van accountantskantoren eenvoudig te verbeteren

Uit de jongste kwaliteitstoetsingen van NIVRA en NOvAA bleek dat verbeteringen nodig zijn bij meer dan een derde van de accountantskantoren zonder Wta-vergunning. Wat kunnen deze kantoren, veelal werkzaam in het mkb, doen om hun zaken op orde te krijgen. In het oktobernummer van Accountant gaan de voorzitters van de beide toetsingscolleges in op de achtergronden van de recente toetsingsresultaten. Daarnaast bevat het artikel praktische tips voor verbetering.

Het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) van het NIVRA beoordeelde in 2010 het stelsel van kwaliteitsbeheersing van 107 kantoren zonder Wta-vergunning. Hiervan scoorde 43 procent onvoldoende, ten opzichte van 28 procent in 2009. De Raad van Toezicht van de NOvAA toetste het afgelopen jaar 294 van dergelijke kantoren. 37 procent daarvan scoorde onder de maat, een jaar eerder was dat dertig procent. Bij hertoetsing scoort 91 procent van de kantoren alsnog een voldoende.

De relatief grote groepen van startende en niet eerder getoetste kantoren worden genoemd als de belangrijkste oorzaken van de verslechterde scores. Volgens Oscar van Agthoven, voorzitter CKO en Nico Schaar, voorzitter Raad van Toezicht, kan het kwaliteitsbeheersingssysteem bij menig kantoor vrij eenvoudig worden verbeterd.

De NOvAA heeft daartoe de publicatie: ‘Leidraad 11: Kwaliteitsbeheersing binnen het accountantskantoor’. Het CKO pleit voor een verplichte cursus voor de kantoren die geen voldoende scoren en voor enkele aanvullende preventieve acties in de vorm van een voorlichtingsbrochure voor startende kantoren en een handreiking voor kantoren voor het invullen van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Een mogelijkheid is om Leidraad 11 ook geschikt te maken voor NIVRA-kantoren. Ook over het inzetten van mentoren wordt door beide colleges nagedacht.

Enkele van de in het artikel genoemde tips voor verbetering van het kwaliteitssysteem:

  • Werk volgens een kwaliteitshandboek.
  • Begin tijdig met het opzetten van het kwaliteitsbeheersingssysteem.
  • Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
  • Sluit een waarnemingsovereenkomst af.
  • Houd je aan de PE-verplichting.
  • Houd rekening met de bepalingen van de Wwft.

Bron: www.accountant.nl