Terug naar overzicht

Kleine ondernemersregeling BTW

Betaal je minder dan € 1.883 btw in een jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of hoef je misschien zelfs helemaal geen btw te betalen. Maak in zulke gevallen gebruik van de kleine ondernemersregeling. De belastingdienst stelt hieraan aan 3 voorwaarden:

De voorwaarden waaraan je moet voldoen voor belastinvermindering zijn:

  • Je bent een natuurlijke persoon of combinatie van natuurlijke personen zoals een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • je voldoet aan de adminstratieve verplichtingen voor de btw.

Als je jaarlijks € 1.345 of minder btw betaalt, dan hoef je helemaal geen btw meer te betalen! Verwacht je dit ook voor de komende jaren, vraag dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aan zodat je ook geen btw-aangifte meer hoeft te doen.

Voor specifieke beroepen zoals landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer of als u onroerende zaken met btw verhuurt gelden specifieke berekeningen.
Op de site van de belastingdienst kun je de brochure ‘Vermindering van btw voor kleine ondernemers‘ downloaden waarin alle informatie nog eens staat vermeld. Op deze site kun je ook berekenen hoeveel vermindering je kunt krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen.