Terug naar overzicht

Investeringsregelingen

U kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke apparatuur stimuleren. Daarom hebben het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en het ministerie van Financiën 2 investeringsregelingen ingesteld:

  1. regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  2. regeling milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel.

Energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie
De overheid wil ondernemers aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Daarvoor hebben de ministeries van Financiën en Economische Zaken een fiscale regeling ingesteld: De energie-investeringsaftrek (EIA)

Meer info: download het handboek ondernemen van de website van de Belastingdienst.