Terug naar overzicht

Investeringsaftrek zelfstandigen

Investeren? De overheid probeert investeringen te stimuleren doormiddel van een extra investeringsaftrek in het jaar van aanschaf. Deze aftrek kan in mindering worden gebracht van de winst zodat uiteindelijk minder belasting betaald hoeft te worden. De investeringsaftrek staat dus los van de afschrijving. De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. De kans is groot dat u als (startende) ondernemer van deze regelingen kunt profiteren.

Investeringsaftrek toepassen
U heeft recht op een investeringsaftrek als u in 2008 voor meer dan € 2.100 investeert in bedrijfsmiddelen. U investeert in een bedrijfsmiddel in het jaar waarin u het koopt en dus een betalingsverplichting aangaat. In dat jaar kunt u de investeringsaftrek toepassen. Misschien neemt u een bedrijfsmiddel nog niet in het jaar van de investering in gebruik. Dan moet u soms een deel van de investeringsaftrek doorschuiven naar een later jaar.

Let op!
De investeringsaftrek moet wel worden aangevraagd in het jaar waarin de verplichting is aangegaan, ook als dit in dat jaar nog niet tot aftrek leidt. U kunt dit aangeven in de jaarstukken bij de aangifte.
Voor meer vragen over de investeringsaftrek kunt u contact opnemen met Result.