Terug naar overzicht

Hoe veilig is uw spaargeld?

Wilt u naar het artikel “Maak geen onnodige accountantskosten”? Klik dan hier

De laatste tijd hoor je veel over spaartegoeden die door de overheid worden gegarandeerd in het geval de bank niet meer aan z’n verplichtingen kan voldoen. Dat geldt met name voor particulieren, maar ook kleine ondernemingen zijn door Minister Bos in bescherming genomen.

Geld dat op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen (zoals termijndeposito’s) staat, valt onder het zogenaamde depositogarantiestelsel. Gaat een bank failliet, dan is per rekeninghouder tot maximaal € 100.000,- van het saldo van uw rekeningen gegarandeerd door De Nederlandsche Bank. Alleen particulieren en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op deze regeling. In principe geldt dit voor bedrijven met een omzet van minder dan 8,8 miljoen en minder dan 50 werknemers.
Lees meer over het depositogarantiestelsel: https://www.dnb.nl/over-dnb/veelgestelde-vragen/vragen-over-banken/dnb148053.jsp