Terug naar overzicht

Het optimale groeirecept

Natuurlijk wilt u dat uw onderneming groeit! Want streven naar groei is toch de kern van het ondernemerschap… Ja en nee. Uiteraard is expansie essentieel, maar groei moet liefst wel het resultaat zijn van een weloverwogen strategie, anders zou het u de kop nog wel eens kunnen kosten. Kortom, besluit om te beginnen of u écht wilt groeien. Is het antwoord ‘ja’, neem dan onze tips voor snelle én verantwoorde groei ter harte. Dertien recepten voor een gezonde toekomst.

Dertien tips voor snelle groei

Tip 1. Wilt u écht wel groeien?

Die vraag klinkt een beetje vreemd, zeker voor ondernemers die wéten dat ze willen groeien. Maar onderzoek wijst uit dat slechts een klein deel van de Nederlandse MKB-ondernemers daadwerkelijk wil groeien. Daarnaast blijkt dat het besluit om te groeien een positief effect heeft op daadwerkelijke groei. Onze eerste tip luidt dus: Neem een bewust besluit om te groeien. Bedenk of u bereid bent om de veranderingen en obstakels die daarmee gepaard gaan het hoofd te bieden. Wanneer u tot de conclusie komt dat u bij dat kleine percentage groeiers hoort, zorg er dan voor dat uw visie en strategie op die groei zijn toegespitst.

Tip 2. Bedenk een slimme marktstrategie

Kleinere ondernemingen kunnen beter zorgen dat ze zich onderscheiden van hun concurrenten in plaats van hen op prijs te bevechten. Bedenk waarin u zich onderscheidt van uw concurrentie. Om te innoveren hoeft u vaak geen nieuw product te bedenken, u kunt ook een bestaand product in een nieuwe markt introduceren. Dat kan een geografische markt zijn, maar ook een sector waar u tot nu toe nog niet aanwezig was. Vaak breidt een onderneming zijn klantenbestand ook uit door kwaliteitsverbeteringen. Doe wat u doet, maar doe het beter.

Tip 3. Haal personeel in huis dat kan meegroeien

Veel barrières op het groeipad van een bedrijf liggen intern. Groei betekent vaak dat u extra mensen moet aannemen. Het allerbelangrijkste is dat u gekwalificeerd personeel aantrekt en deze mensen weet te behouden. Denk hier goed over na, hoe trekt u deze mensen aan en wat kunt u ze bieden? Let erop dat u medewerkers binnenhaalt die ook mee kunnen en mee willen groeien met uw bedrijf. U bent als ondernemer van nature erg gemotiveerd, maar besef dat u in uw personeel iets meer tijd en moeite zult moeten steken.

Tip 4. Wees zuinig met uw loyaliteit

Maak niet de fout te loyaal te zijn aan mensen binnen uw bedrijf. Uiteraard is loyaliteit erg belangrijk, maar wanneer u te loyaal bent aan de ‘verkeerde’ mensen, kan dat de groei van uw bedrijf tegenwerken. Wanneer u een klein bedrijf heeft, kan deze loyaliteit uw onderneming zelfs de das omdoen.

Tip 5. Wees bereid om het eigendom van uw bedrijf te delen

Bij de start van een bedrijf is het essentieel om het benodigde geld te krijgen. Veelal komt dat uit eigen spaargeld of van familie en vrienden. Wanneer u wilt groeien, komt u op een punt dat u het niet meer zelf kunt bekostigen en dat u investeringen van derden nodig heeft. Veel ondernemers vinden het lastig om het eigendom van hun bedrijf te delen, maar als u wilt groeien is dit onontbeerlijk.

Tip 6. Zoek partners en werk samen

U hoeft niet steeds zelf het wiel uit te vinden. Sluit een partnerschap met bij voorkeur grotere ondernemingen die bepaalde zaken beter kunnen dan uzelf. Hiermee verbreedt u niet alleen uw basis van resources en talent, maar ook die van de mogelijkheden en kennis. Samen staat u niet alleen.

Tip 7. Hou niet star aan plannen vast

Een open deur misschien, maar in de praktijk blijkt het lastig om de strategie op veranderende omstandigheden aan te passen. Het is wijs om een businessplan te hebben, maar nog belangrijker is het om dit bij gewijzigde omstandigheden eens kritisch onder de loep te nemen en aan te passen waar nodig. Zorg dat u kunt inspringen op veranderingen.

Tip 8. Leren van fouten maakt u sterker

Uit onderzoek blijkt dat ervaren ondernemers meer kans hebben op succesvolle groei. Als het uw doel is om te expanderen, geef dan nooit op. Wanneer iets mis gaat, leer van uw fouten en probeer opnieuw. Ondernemers die meerdere bedrijven hebben opgezet, doen het beter dan zij die net beginnen.

Tip 9. School uzelf bij

Managementervaring van de oprichter heeft een positief effect op de groei van het bedrijf. Het geheim achter groei op langere termijn is niet het fabriceren van het product of het leveren van de dienst, maar het leren managen van uw bedrijf. U groeit door uw mensen. Het goede nieuws is dat u managementvaardigheden kunt leren. Basisvaardigheden als het motiveren en aansturen van personeel worden steeds complexer naarmate uw onderneming groeit. Zorg dat u de kennis en de kunde hebt of leert.

Tip 10. Samen ondernemen biedt meer kansen

De ervaring leert dat bij gelijke omstandigheden een team van ondernemers een grotere kans op groei heeft dan één enkele ondernemer. Dat komt doordat er verschillende talenten, expertise, achtergronden en invalshoeken beschikbaar zijn. Bij voorkeur bestaat zo’n team uit drie mensen, van wie de eerste de ideeën heeft (de ondernemer), de tweede het ‘techie’ is (die de producten of diensten snapt en kan maken) en de derde kaas heeft gegeten van management, administratie, personeel en cash flow. De laatste persoon wordt bij nieuwe bedrijven vaak vergeten dat blijkt uiteindelijk de grootste belemmering voor groei te zijn.

Tip 11. Begrijp cash flow

Het is niet mogelijk om uzelf uit een cash flow probleem te kopen. Een veelgehoorde Engelse uitdrukking is: ‘When you are out of cash, you are out of the game’. Met het volgende miljoen wordt uw probleem niet opgelost. Zorg dat uw cash flow op orde is. Als u dit zelf niet beheerst, is het van groot belang om iemand uw bedrijf binnen te halen die dit wel begrijpt. Uw accountant doet het niet voor u.

Tip 12. Herevalueer uw strategie

Wanneer u groeit, ontgroeit u onvermijdelijk uw interne en externe strategie. Op bepaalde momenten is het van belang om deze strategie opnieuw te bekijken. Wat eerder prima werkte, kan op dit moment precies hetgeen zijn dat u belemmert in uw groei.

Tip 13. Save for a rainy day

Bedenk dat de tijden kunnen veranderen. Wanneer het goed gaat en uw bedrijf groeit, leg dan wat geld opzij voor mindere tijden. Bouw reserves op om te kunnen anticiperen op economische teruggang. Op het moment dat u hierop voorbereid bent, kunt u weer makkelijker inspringen op een aantrekkende economie.

Meer lezen?
Onafhankelijke platforms voor groeibedrijven:
>>www.port4growth.nl
>>www.highgrowthawards.nl