Terug naar overzicht

Heeft u de juiste zakenpartner? Doe nu de zakenpartnertest

De zakenpartnertest is opgebouwd uit vijf thema’s, te weten: de ondernemer, de onderneming, de markt, de organisatie en de financiële organisatie. De test bestaat uit vijftig stellingen en vijf businesscases. De cases hebben ieder vijf praktijkgerichte vragen. Alle vragen samen zijn er op gericht om de visie, de motivatie en het normen- en waardenpakket van uzelf en uw zakenpartner(s) helder in kaart te krijgen.