Terug naar overzicht

Geld nodig van de bank?

Een aantal tips ter voorbereiding op een gesprek met bank of financieringsmaatschappij over een financieringsvraagstuk.

  • Ga tijdig naar uw bank of andere financier: dus voordat u uw verplichtingen aangegaan bent, voordat u ‘rood’ staat of permanent op uw kredietlimiet staat.

Zorg ervoor dat u bij het gesprek een goed ondernemingsplan op zak heeft, dus inclusief investeringsplan, financieringsplan, exploitatie- en liquiditeitsbegroting. En werk alleen met recente cijfers.
Bouw geen luchtkastelen, maar dien een begroting in die u zeker gaat halen.
Maak uw begroting niet te krap, denk ook aan een buffer voor tegenvallers.
Hoewel het soms anders lijkt, laat een bankier zich primair leiden door de indruk die hij heeft van u als ondernemer. Bedenk hoe u omgaat met uw eigen sterktes en zwaktes én die van uw onderneming.
Elevator pitch: oefen om in 50 woorden te vertellen wat uniek is aan uw bedrijf. En doe hetzelfde om in 50 woorden te kunnen vertellen wat uw klanten hebben aan uw product of dienst.
Bereid uw vragen aan bank of financier zorgvuldig voor en neem ze mee naar het gesprek.
Tot slot: maak duidelijke vervolgafspraken en spreek duidelijk af wanneer u antwoord krijgt.