Terug naar overzicht

Geachte Inspecteur der Belastingen,

Ingezonden brief: “Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2022 nog wel kan betalen. Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden. Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

 • Milieubelasting,
 • Inkomstenbelasting,
 • Vennootschapsbelasting,
 • BTW,
 • BPM,
 • Precariobelasting,
 • Loon -belasting,
 • Onroerendgoedbelasting,
 • Overdrachtsbelasting,
 • Staatsbelasting,
 • Straatbelasting,
 • Rioolbelasting,
 • Grondbelasting,
 • Wegenbelasting,
 • Verzekerings-belasting,
 • Beursbelasting,
 • Weelde-belasting,
 • Gemeentebelastingen,
 • Dividendbelasting,
 • Successie-belasting,
 • Hondenbelasting,
 • Vermakelijkheidsbelasting,
 • OZB,
 • Toeristenbelasting,
 • Parkeer-belasting,
 • Precariobelasting,
 • Forensenbelasting,
 • Reclame-belasting,
 • Baatbelasting,
 • Roerendezaakbelasting
 • en begraafplaatsrechten,

En verder voor:

 • Tabaksaccijns,
 • Benzineaccijns,
 • Kwartje van Kok,
 • Gedistilleerd-accijns,
 • Zegelrecht,
 • Registratierecht,
 • Invoerrecht,
 • Statistiekrecht,
 • Reinigingsrecht
 • en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:

verplichte pensioenregelingen,

WAO, AOW, AWW, WW, WWV,

en tal van andere ‘weeën’;

Alsook aan Ziektegeldverzekering en Zorgverzekering.

Ik betaal ook netjes:

 • Liggeld,
 • Staangeld,
 • Parkeergeld,
 • Tolgeld,
 • Sluisgeld,
 • Schoolgeld,
 • Inschrijfgeld,
 • Lesgeld,
 • Kijkgeld en Luistergeld.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven.

Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen. Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:

WAT KOMT ER NOG MEER?

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk? Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,

Een uitgeputte belastingbetaler.

About the Author
result