Terug naar overzicht

Fiscale eenheid vennootschap en dochter spaart belasting

Als een vennootschap een fiscale eenheid aangaat met een dochtermaatschappij betekent dit voor de vennootschapsbelasting dat de dochtermaatschappij opgaat in de moedermaatschappij. Er is dan nog maar één belastingplichtige.
Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van een fiscale eenheid zijn dat de verliezen van de ene maatschappij kunnen worden verrekend met de winsten van de andere maatschappij en dat vermogensbestanddelen in beginsel van de ene aan de andere vennootschap kunnen worden overgedragen, zonder dat er belastingheffing plaatsvindt.

Voorwaarden

Voor het vormen van een fiscale eenheid gelden voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij moet bezitten. Verder moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

  • dezelfde boekjaren hanteren;
  • dezelfde winstbepalingen hanteren;
  • feitelijk gevestigd zijn in Nederland.

Aanvragen

Om een fiscale eenheid te vormen, moeten de betrokken maatschappijen een verzoek doen bij het belastingkantoor waaronder de moedermaatschappij valt. Het is niet mogelijk het verzoek elektronisch in te dienen.

Bron: deondernemer.nl