Terug naar overzicht

Echtscheiding en uitkoop uit BV

Bij een echtscheiding van een DGA die in gemeenschap  van goederen is getrouwd behoort 50% van de aandelen uw ex toe. U moet deze aandelen overnemen voor de waarde in het economische verkeer. Waarderen is geen vaststaande grootheid en waarderingen berusten vaak op borrelpraat. De aankoop van de aandelen kan tot financieringsproblemen leiden. Een rechter zal bij de waardering kijken naar de redelijkheid en ook naar de mogelijkheden van het voortzetten van het bedrijf nadat de aankoop en financiering heeft plaatsgevonden. De onderneming moet de rente, aflossing en het leven van de DGA (wellicht met alimentatie) wel kunnen opbrengen.


Hoe ex partner uit bedrijf kopen
U kunt de financiering op verschillende niveau´s aangaan. De mogelijkheden:

  • Financiering in prive: de rente en aflossing moet via een dividenduitkering, salaris of inkoop aandelen worden voldaan, dit is niet praktisch en ook niet voordeliger. De rente is in box 2 aftrekbaar, mits er ook dividend wordt uitgekeerd.
  • Financiering via de BV: de rentelast kan worden verrekend met de winst. In de praktijk is de financiering vaak lastig.
  • Schuldig blijven: uw ex ontvangt geen geld en krijgt een vordering op de BV of haar ex, betaling zal uit de winsten moeten plaatsvinden. Artikel 10a (beperking renteaftrek) mag bij ad 2 en 3 geen problemen opleveren.
  • Oprichten nieuwe holding: u richt een nieuwe holding op die de aandelen koopt en extern kan financieren. Vervolgens wordt via een zogenaamde aandelenruil de bestaande holding  met de nieuwe holding samengevoegd. De holding gaat vervolgens een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan met de werkmaatschappij. Eventueel kunt u dit voorkomen door de management fee voldoende hoog vast te stellen.

Tips waardering BV bij echtscheiding
Bij de waardering moet u met een aantal zaken rekening houden:

  • De BV moet na de overname van de aandelen nog wel kunnen voortbestaan, dit wil zeggen dat de BV naast de aflossing, rente ook nog de DGA een normaal salaris moet kunnen betalen
  • Bij de waardering moet rekening worden gehouden met de toekomstige box 2 heffing
  • Bij de waardering van de BV moet rekening worden gehouden met een belastinglatentie in de BV
  • Wellicht is de goodwill binnen de BV persoonlijke goodwill van de DGA, deze hoeft niet gewaardeerd te worden