Terug naar overzicht

Duurzaam groeien is het nieuwe groeien

Groeien is uit. Althans groeien met focus op economische waarde voor aandeelhouders. Daarvoor komt in de plaats duurzaam groeien. Dit nieuwe groeien vraagt om andere waarden en kwaliteiten. Speel in op de fundamentele veranderingen die nu plaats vinden en wees voorbereid voor duurzame groei.

Fundamentele veranderingen

De afgelopen 10 jaar hebben fundamentele veranderingen zich voltrokken. De macht is verschoven van aanbieder naar klant. Internet maakt een ongekende transparantie mogelijk. De economische crisis heeft de veranderingen alleen maar doen  versnellen met het inzicht dat economisch waarde creëeren op korte termijn duidelijk zijn beperkingen kent. Passie en waarden zijn belangrijker dan ooit. Geld verdienen is niet het doel meer, maar het logische gevolg. Tenminste, als u het duurzaam groeien inzet.

Het nieuwe groeien

Duurzaam groeien plaatst de klant centraal. De klant geeft uw organisatie bestaansrecht. Dat begint met strategie. Verne Harnish ontwikkelde de Seven Strata of Strategy —- de zeven lagen van strategie. De merkbelofte speelt daarbij een cruciale rol. Als organisatie beloof je je klant iets fundamenteels en je bent bereid om er de prijs voor te betalen als je niet kunt leveren. Dit levert een onderscheidend vermogen op. Resultaat? Superenthousiaste klanten met als gevolg duurzame groei.

Het potentieel van internet

Internet is niet meer weg te denken uit onze wereld. De mogelijkheden om duurzaam te groeien via internet zijn talrijk. Sterker nog, elke maand dienen er zich weer nieuwe toepassingen aan. Nieuwsgierigheid, de bereidheid om te leren en flexibiliteit zijn cruciale waarden om nieuwe toepassingen uit te proberen en te omarmen. David Meerman Scott heeft talrijke voorbeelden van successen en mislukkingen.

Nieuwe verdienmodellen

Nieuwe toepassingen maken nieuwe verdienmodellen mogelijk. Alex Osterwalder reikt een methodiek aan om verdienmodellen te visualiseren. Visualiseren is belangrijk om vast te stellen of uw huidige verdienmodellen nog wel effectief zijn. Internet levert legio mogelijkheden om nieuwe verdienmodellen in te voeren.

Mensen blijven belangrijk

Onveranderd belangrijk zijn mensen. De ondernemer, de directeur, managers en medewerkers, een belangrijke sleutel tot duurzame groei ligt bij de kwaliteit van de mensen. Mensen die weten wat ze willen, weten wat ze kunnen toevoegen en dezelfde kernwaarden dragen als de organisatie.  A-spelers, zo noemt Geoff Smart ze. De uitdaging voor elke organisatie voor dit decennium is het vinden en binden van deze A-spelers. In een arbeidsmarkt met meer vraag dan aanbod is dat een interessante opgave.

Dus als u ambitie heeft en op weg bent om duurzaam te groeien met uw organisatie, dan mag u deze Gazelles Growth Summit op 18 mei 2011 niet missen!

Klik hier voor meer info / aanmelden