Terug naar overzicht

Dit verandert er voor Ondernemers in 2012

2012 ziet er wisselend uit voor ondernemers. Winst maken wordt lonender, want de hoogte van de zelfstandigenaftrek hangt niet langer af van de hoogte van de winst. Zzp-ers kunnen langer fiscaal voordelig deelnemen aan hun oude pensioenregeling. Maar ondernemers mogen ook minder reserveren voor hun oudedagvoorziening en versneld afschrijven is er straks niet meer bij. Z24 zet de belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rij.
Vaste zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 1 januari een vast bedrag: 7.280 euro. Tot nu toe was het een variabel bedrag, dat lager uitpakte naarmate de ondernemer meer winst boekte. Met deze maatregel moet winst maken extra worden gestimuleerd.

Ondernemers die voorheen 53.070 euro winst behaalden, gaan erop vooruit, want zij mochten tot nu toe slechts 4.602 euro aftrekken. Wie voorheen uitkwam op een winst tussen de 18.540 en 53.070 euro merkt er niets van of gaat er een klein beetje op achteruit. Ondernemers die minder winst boekten, gaan er in dit vlak op achteruit, want zij hebben nu nog recht op een aftrek van 9.484 euro. Het urencriterium van 1225 uur dat verplicht is om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek zal vervallen.

Kamer van Koophandel
De jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel gaat met 10 procent omlaag en wordt het jaar erna volledig afgeschaft.

ZZP-pensioen
Zzp’ers kunnen vanaf komend jaar langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren. Ze mogen de premie maximaal tien jaar aftrekken. Nu is dat nog drie jaar. Ondernemers konden al wel tien jaar deelnemen aan de oude pensioenregeling, maar de fiscale voordelen liepen na drie jaar af. Dat wordt nu gelijkgetrokken.

Oudedagsreserve
Veel ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap maken gebruik van de Oudedagsreserve (voorheen FOR genaamd), een regeling die hen de mogelijkheid biedt om fiscaal vriendelijk te sparen voor hun pensioen. Wie voldoet aan het urencriterium mag maximaal 12 procent van de winst (tot hooguit 11.882 euro) per jaar van de winst aftrekken als oudedagsreserve.

Dat bedrag is tijdelijk vrijgesteld van belasting, terwijl de ondernemer er wel rendement op kan behalen door met dat bedrag te sparen of te beleggen. Op een later moment, als de pensioenleeftijd is bereikt of het bedrijf voortijdig wordt gestaakt, wordt alsnog afgerekend. Maar dat gebeurt vaak tegen een lager belastingtarief. Deze fiscale tegemoetkoming wordt komend jaar ingeperkt. Het maximumbedrag dat ondernemers opzij mogen zetten voor de Oudedagsreserve gaat omlaag van 11.882 naar 9.382 euro.

Einde versnelde afschrijving
De tijdelijke crisismaatregel waarbij ondernemers versneld mochten afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen loopt af. Investeringen die je in 2011 hebt gedaan mag je nog in twee jaar versneld afschrijven. Komend jaar kan dat niet meer. Door versneld op de aanschaf van nieuwe apparatuur af te schrijven konden ondernemers de belaste winst drukken. Het doel van de regeling was ondernemers te stimuleren te blijven investeren en zo de economie op gang te houden.

Giften als bv
Namens je bv geld doneren aan een goed doel wordt aantrekkelijker gemaakt. De ondergrens om giften te kunnen aftrekken – nu nog 227 euro – vervalt. En het maximumbedrag gaat omhoog van 10 procent van de winst naar 50 procent, met een maximum van 100.000 euro. De gift moet wel worden gedaan aan een organisatie die door de Belastingdienst is erkend als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Lege btw-nummers afgevoerd
Om misbruik door zogenaamde ‘lege BTW-nummers’ te voorkomen, wordt een ondernemer die meer dan twee jaar een nihil-aangifte doet, afgevoerd. In de praktijk betekent dit dat het btw-nummer wordt opgeheven als je twee jaar een lege opgaaf omzetbelasting hebt ingediend.

Aangifte digitaal
De meeste ondernemers deden het al, maar komend jaar moet ieder van hen eraan geloven: digitale aangifte van omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en loonheffingen. Ontheffing vragen om op papier aangifte te mogen doen is verleden tijd.

Einde WWIK
De Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) wordt afgeschaft. Dit is een regeling waarbij kunstenaars die niet in hun levensonderhoud konden voorzien enkele jaren een aanvulling op hun inkomen konden krijgen. Wie nu als kunstenaar niet rond komt is voortaan aangewezen op de bijstand of de Wet investeren in jongeren (WIJ).

Afschaffing rittenregistratie bestelauto’s
Voor bestelwagens die je alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt, hoef je volgend jaar geen rittenadministratie meer bij te houden. Een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ volstaat, als je met de auto per jaar niet meer dan 500 privékilometers maakt. De huidige rittenregistratie was tot nu toe verplicht om bijtelling voor privégebruik van een bestelauto van de zaak te voorkomen.

 

Bron: z24