Terug naar overzicht

Deponeer uw jaarrekening op tijd bij de KvK?!

Niet alle ondernemers zijn op tijd met het deponeren van hun jaarstukken bij de Kamar van Koophandel. “Gedoe en wat schiet ik er mee op?!” Welnu…wat regels op een rijtje met een mooie afsluiting:

 

1. Binnen 5 maanden na afloop boekjaar moet de jaarrekening zijn opgemaakt.

2. Daarna heeft het bedrijf 2 maanden de tijd om de jaarrekening te lasten vaststellen door de aandeelhouders.

3. Na dit moment is nog een uitstel mogelijk van 6 maanden.

4. Uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

5. Na ontvangst zet de Kamer van Koophandel een datumstempel op de jaarrekening. Dit stempel geldt als de juridische datum van deponeren.

Niet echt spannend allemaal. Echter, te laat deponeren (> 13 maanden) maakt dat derden u persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen(!). Dat klinkt wellicht niet erg -er speelt nu immers niets- maar u heeft natuurlijk geen idee wat er volgend jaar speelt of het jaar daarom. In een verhitte juridische strijd is het enigma voorgekomen dat een ondernemers ‘nat is gegaan’ omdat hij een keer te laconiek was met het deponeren van zijn jaarrekening bij de KvK. Dit gaat u nu niet meer gebeuren… 😉

About the Author
result