Terug naar overzicht

De zelfstandigenaftrek

Ondernemerschap wordt fiscaal beloond met een forse extra belastingaftrek. Komt u daar ook voor in aanmerking? In uw aangifte inkomstenbelasting mag u als ondernemer onder andere de ‘zelfstandigenaftrek’ als een extra aftrek toepassen op uw belaste winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2008 € 9.096 bij een winst van € 0 tot € 13.465 en loopt trapsgewijs af tot € 4.412 bij een winst van € 57.360 of meer. In de eerste drie jaren dat u ondernemer bent, mag u daar nog eens € 2.035,- ‘startersaftrek’ bij optellen. Een belangrijke voorwaarde is dat u in het kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf heeft besteed. Het is aan u om dat te bewijzen. Als u een volledig jaar fulltime met uw bedrijf bezig bent, zal er geen discussie zijn. Wel gaat de fiscus vragen stellen als u nog andere activiteiten uitoefent of halverwege het kalenderjaar pas bent gestart met uw bedrijf. Om deze vragen voor te zijn raden wij u aan een urenregistratie bij te houden.