Terug naar overzicht

De 9 belangrijkste oorzaken voor een faillissement

Geen zicht op de financiële positie, de verslechterende economie, geen krediet meer krijgen, wanbeleid of een veranderende markt zijn belangrijke redenen waarom bedrijven failliet gaan. BusinessCompleet.nl zette voor u de negen belangrijkste oorzaken voor faillissement op een rij.

1. Wanbeheer en slecht management
Ondanks alle rampverhalen over de huidige financiële crisis blijkt dat wanbeheer de belangrijkste oorzaak is bij faillissementen.

2. Onvoldoende kapitaal
De tweede oorzaak van een faillissement is onvoldoende kapitaal. Kleine ondernemers in de auto-industrie, de detailhandel, de logistiek en de textielbranche stuwden de faillissementscijfers omhoog. Deze jonge starters vallen als eerste om. Dat komt doordat ze nog geen reserves hebben opgebouwd.

3. Onrealistische plannen
Maar liefst 68,5% van de (startende) ondernemers gaat failliet door ‘Een onrealistisch financieel plan bij de oprichting’.

4. Wanbetaling of faillissement van de klant
Wanbetaling is een van de grootste ondernemersrisico’s. Geschat wordt dat in zeker 25% van de gevallen wanbetaling de oorzaak is van het faillissement van een onderneming.

5. Slechte economie
Het is onvermijdelijk dat de verslechterde economie invloed heeft op het aantal faillissementen. In het onderzoek Faillissementen wordt een ongunstig ondernemersklimaat in 20% van de faillissementen [in 2008?] als reden genoemd.

6. Vraaguitval en omzetdaling
Een goed voorbeeld van vraaguitval en omzetdaling met faillissementen tot gevolg is te zien in de branche van financieel tussenpersonen. Het aantal faillissementen van financieel tussenpersonen is vorig jaar met 35 procent gestegen. Vooral in het laatste kwartaal van 2008, toen de economie zeer sterk afkoelde, gingen veel bedrijven bankroet.

7. Minder snel krediet
Een kwart van de groep ondernemers die onlangs een bedrijfskrediet in de wacht sleepten, ondervond dat de voorwaarden zijn aangescherpt door de kredietcrisis. Een steeds grotere groep ondernemers voldoet niet aan die voorwaarden en klopt tevergeefs aan bij de bank voor een krediet.

8. Veranderende markt en concurrentie
Door de prijsexplosie op de huizenmarkt zijn er de afgelopen jaren veel makelaars bijgekomen. Het aantal makelaars steeg van zo’n vierduizend in 2000 tot tussen de tien- en twaalfduizend in 2008. Door het te grote aantal makelaars draaide in 2008 bijna dertig procent van de makelaarskantoren met verlies. Er dreigt hierdoor een groot aantal faillissementen onder de makelaars.

9. Brand, ongevallen en ziekte
Maar liefst 80 procent van de bedrijven die door brand getroffen worden, gaat binnen een jaar failliet. Nog eens tien procent sneuvelt in het tweede jaar na de brand. Vooral bij eenmanszaken is  langdurige ziekte eveneens een belangrijke oorzaak is van een faillissement.

Meer informatie: www.businesscompleet.nl