Terug naar overzicht

“Crowdfunding is het financieringsinstrument voor MKB-ers”

Ondernemers in het MKB ervaren de nodige problemen met het financieren van hun plannen. Uit recent onderzoek blijkt dat 54% van de MKB-ondernemers te maken krijgt met een al dan niet gedeeltelijke afwijzing van hun financieringsaanvraag. De redenen daarvoor zijn divers.

Een deel van de ondernemers dient een financieringsaanvraag in die onvoldoende onderbouwd is. Banken hebben vaak weinig tijd om kleinere financieringsaanvragen te beoordelen, waardoor een of twee tekortkomingen al snel tot een afwijzing leiden. Daarnaast is het verstrekken en onderhouden van kleine kredieten voor de bank een relatief dure aangelegenheid. Maar ook de strengere eisen vanuit Basel 3 leiden er toe dat financieringen minder vaak kunnen worden verstrekt. Tot slot speelt ook nog mee dat er in de communicatie tussen bankier en ondernemer vaak het nodige mis gaat omdat men elkaars taal niet spreekt.

Crowdfunding
Een algemeen aanvaarde uitspraak is dat een echte ondernemer zich niet laat weerhouden door de bank om zijn plannen te realiseren. De ondernemer moet dus op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. Een financieringsbron die steeds vaker wordt ingezet is crowdfunding.
Crowdfunding houdt in dat een groot aantal mensen bereidt is een deel van uw financiering te verzorgen. Mensen die je een deel van de financiering willen verstrekken kunnen vrienden en familie zijn. Maar het kunnen ook klanten zijn die vertrouwen in je bedrijf hebben en je graag verder willen helpen. Vergeet tot slot niet de grote groep geïnteresseerden die je bedrijf nu nog niet kennen maar door jou of anderen attent worden gemaakt op je plannen.
Delen via social media
Om mensen te interesseren voor je plannen, moet je ze natuurlijk wel delen. Dit delen gaat veelal via social media, maar kan natuurlijk ook via mond-op-mond-reclame. Crowdfunding kent verschillende vormen. Je kunt mensen die bereidt zijn je plannen te financierende nodige voordelen bieden zodra je je plannen hebt gerealiseerd. Denk je bijvoorbeeld aan het geven van een korting op een product of dienst, deze korting wordt vervolgens afgeboekt van de schuld.
Je kunt mensen ook een bepaalde exclusiviteit beloven indien men je financiert. Denk aan funders uitnodigen voor besloten bijeenkomsten. Maar ook het leveren van een gelimiteerde uitvoering van een product of dienst kan een wijze zijn waarop je de crowdfunders beloont voor hun bereidwilligheid. Een voorbeeld hiervan is Sellaband waarbij mensen die investeren in een artiest, uiteindelijk een muziekalbum uit een gelimiteerde oplage ontvangen.
Crowdfunding: waar?
Daarnaast zijn er organisaties waarbij je je plannen kunt aanmelden. Deze organisatie zet vervolgens je plan op internet en zorgt voor de administratieve afhandeling als er voldoende mensen zijn die hebben aangegeven dat zij in JE organisatie willen investeren.
Een groot voordeel van crowdfunding is dat je meestal geen zekerheden hoeft te bieden. De afgelopen jaren is gebleken dat ondernemers met goede plannen relatief snel geld op kunnen halen door middel van crowdfunding.
About the Author
result