Terug naar overzicht

Checklist voor het opstellen van een overeenkomst

Vertrouwen is goed, een goede overeenkomst beter. Zorg voordat u met een partij in zee gaat dat de basis goed op papier staat. Daar is iedereen bij gebaat, ook uw ’tegenpartij’. Immers, een goede overeenkomst houdt ook rekening met de ‘what if’s’. En wanneer u deze met elkaar bespreekt en vastlegt zijn er voor partijen geen verrassingen meer. Bij deze een overzicht van 21 punten die veelal van belang zijn bij het opmaken van een overeenkomt:

1. Identiteit van partijen vaststelen en bevoegdheid ondertekenaars controleren. Zijn ondertekenaars bevoegd om de overeenkomst aan te gaan en over de goederen en zaken te beschikken of de dienst te leveren.

2. Wat is de rechtsgrond van de overeenkomst (bijvoorbeeld koop of huur)?

3. Welke prestaties worden er van partijen bij de overeenkomst verwacht (bijvoorbeeld de levering van een zaak of een dienst)?

4. Is aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de overeenkomst voldaan? Vele voorschriften zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek, en zijn van dwingend of van regelend recht. Bij een koop en een huurovereenkomst gelden specifiek wettelijke regels.

5. Beschikken beide partijen over voldoende informatie? Zijn partijen over en weer voldoende geïnformeerd.

6. Hoe, waar en wanneer wordt er (af)geleverd?

7. Wat is de kwaliteit en kwantiteit van de leverantie?

8. Hoe is het eventuele transport geregeld en door wie?

9. Is er een regeling voor eventuele schade opgenomen?

10. Wanneer gaat het risico van schade of verlies van de zaken over op de wederpartij?

11. Wie draagt er zorg voor het afsluiten en betalen van een eventuele verzekering?

12. Wanneer en hoe (contant/bank, in welke valuta en betaling ineens/in termijnen) wordt er betaald?

13. Welke zekerheden zijn gewenst voor de afdekking van aanmerkelijke risico’s (een aanbetaling, een bankgarantie, een vrijwaring, een borgstelling, een eigendomsvoorbehoud, pand of hypotheek)?

14. Welke sancties staan er op niet-nakoming? (vertragingsrente / boetebeding)?

15. Hoe worden geschillen opgelost?

16. Welke arbiter of rechter is bevoegd?

17. Moet er een kettingbeding of een ander (derden)beding in de overeenkomst?

18. Wie gaat de kosten van de overeenkomst betalen?

19. Hoe eindigt de overeenkomst (door nakoming ineens, door opzegging of door verloop van tijd, door overlijden van een van de partijen etc.)?

20. Is er een rechtskeuze gemaakt ofwel het recht van welk land is van toepassing (vooral van belang als de overeenkomst met een buitenlandse partij wordt gesloten of als de overeenkomst geheel of ten dele in het buitenland wordt uitgevoerd)?

21. Zijn aanvullende afspraken nodig over belastingen (bijvoorbeeld over omzetbelasting). Moeten anderszins specifieke bepalingen worden opgenomen?

 

About the Author
result