Cash Conversion

Banken eisen scherpe, beproefde plannen en weigeren vaak alle krediet als er te weinig kengetallen over een bepaalde business beschikbaar zijn. Sommige ondernemers kunnen terugvallen op durfkapitaal, maar veel andere niet. Voor alle ondernemingen is het zaak om slim om te springen met geld. Er wordt steeds meer gestuurd op de cash conversion cycle, ook wel netto operationele cyclus genoemd.

Lees verder


Van factureren naar incasseren

Wat veel mensen niet weten is dat de factuur moet voldoen aan een paar wettelijke eisen. Maar hoe stelt u zo een factuur op en op welk moment gaat u bellen, stuurt u een herinnering of zelfs een aanmaning?

Het systeem van de omzetbelasting is sterk georiënteerd op facturering. Daarom stelt de belastingdienst daaraan hoge eisen. Niet er aan voldoen kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Maar ook al valt dat in de praktijk misschien wel mee; er zijn faciliteiten verbonden aan de juiste facturering en aan de juiste administratieve verwerking daarvan. Lees verder


Hoe verloopt een incassotraject?

Het incassotraject is in te delen in twee fases. De eerste fase is de minnelijke of buitengerechtelijke fase. De tweede fase is de gerechtelijke fase. Uitgangspunt is dat de vordering wordt geïnd in de minnelijke fase, omdat in deze fase nog geen rechter, deurwaarder of andere juridische partij aan de orde komt. Heeft de debiteur echter in de eerste fase nog niet betaald, dan wordt de juridische procedure in gang gezet. Lees verder


7 manieren om online betalingen af te handelen

Als u een webwinkel of andere online bestelmogelijkheid opzet, dan onderkent u de behoefte bij de klant om 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn aankopen te doen zonder hiervoor de deur uit te hoeven. E-commerce is met name interessant als u het besteltraject zo eenvoudig mogelijk maakt. Een belangrijke schakel hierin is de betalingstransactie.
Lees verder