Terug naar overzicht

BV oprichten? Het wordt simpeler, maar niet fiscaal aantrekkelijker

Het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) wordt voor ondernemers vanaf volgend jaar een stuk eenvoudiger. Alleen voor bijzondere constructies blijft de notaris nodig. Al met al nemen de administratieve kosten voor het oprichten van een BV met 90 procent af. Het minimum startkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Bovendien zal de verplichte blokkeringsregeling, bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura verdwijnen, wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd.

Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Medio volgend jaar zal de wet waarschijnlijk ingevoerd worden.

BV voor zelfstandige?
Wordt het voor zelfstandigen sneller aantrekkelijk om van een eenmanszaak over te stappen naar een BV? Fiscaal gezien niet, denken geraadpleegde deskundigen. Al dalen de kosten voor het oprichten van een BV. Het ondernemen vanuit een eenmanszaak is vooral voor kleine ondernemers in veel gevallen fiscaal aantrekkelijker dan een BV.

Eenmanszaak
Wanneer je in een eenmanszaak onderneemt, bijvoorbeeld als zzp’er, is de winst die je maakt in principe gelijk aan je belastbare inkomen voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van hoeveel je verdient, kan dit oplopen tot 52 procent. Dat is hoog, maar daarom zijn er allerlei faciliteiten voor ondernemers. Je hebt de startersaftrek en de ondernemersaftrek. Bij een winst van minder dan 14.045 euro, bedraagt de ondernemersaftrek nu nog 9.484 euro. Dit bedrag neemt geleidelijk af tot 4.602 euro bij een winst groter dan 59.810 euro. In 2012 zal de ondernemersaftrek ongeacht de winst 7.280 euro worden. Daarna mag je op grond van de MKB-vrijstelling nog eens 12 procent van je winst aftrekken voor de Belastingdienst.

Belastingvoordelen
Deze belastingvoordelen kunnen flink oplopen: “Bij een winst van bijvoorbeeld 100.000 euro bedragen deze aftrekposten samen ongeveer 21.000 euro. Hierover betaalt deze ondernemer geen 52 procent inkomenstenbelasting, zodat hij netto ruim 10.500 euro in zijn zak houdt. Bij de BV kennen we deze aftrekposten niet, maar kan geprofiteerd worden van de lagere belastingtarieven in de vennootschapsbelasting en het lage tarief in box 2 van de inkomstenbelasting.”

Vennootschapsbelasting
Wanneer je onderneemt vanuit een BV, dan betaal je vennootschapsbelasting over de winst die het bedrijf maakt. Over de eerste 200.000 euro winst is dit 20 procent, daarna 25,5 procent. Keer je de winst uit aan de aandeelhouder (jezelf dus), dan betaal je er ook nog eens 15 procent dividendbelasting over. De BV betaalt je een salaris, waar je natuurlijk inkomstenbelasting over betaalt. Het verschil in tarieven geeft je een fiscale prikkel om jezelf zo min mogelijk salaris uit te keren en zo veel mogelijk winst. Hierom is je salaris als directeur en grootaandeelhouder (DGA) aan regels gebonden.

Het salaris van de DGA bedraagt minstens 41.000 euro òf als dat hoger is minstens 70 procent van een marktconform loon voor iemand in dezelfde functie die geen eigen BV heeft. En tot slot is er voor DGA’s die zelf nagenoeg alle omzet in de BV genereren nog de zogenaamde afroommethode. Kortweg: 70 procent van de winst vóór salaris moet als salaris opgenomen worden.

Tot slot speelt ook nog mee dat dividend niet per se uitgekeerd hoeft te worden. Dat is aan de DGA. Als het salaris voldoende is om van rond te komen, dan kan de DGA dividenduitkeringen uitstellen, zelfs tot overlijden. Echter, nu de winst in de eenmanszaak altijd geheel belast wordt, is het wel fair om bij de berekening aan te nemen dat het dividend uitgekeerd zal worden.

Omslagpunt
Vanaf welk winstniveau het fiscaal aantrekkelijker wordt om een BV op te richten hangt erg af van wat je jezelf als salaris uitkeert, en wat resteert als dividend. Bovendien hoef je dividend natuurlijk niet meteen uit te keren en spelen je privé-aftrekposten een rol in het bepalen van jouw persoonlijke omslagpunt als ondernemer. Zelfs al zou ik de vergelijking maken op louter het fiscale aspect, dan speelt bij elke ondernemer nog steeds een veelheid aan factoren mee. Je kunt als richtlijn aanhouden dat bij winsten vanaf 120.000 euro het raadzaam is om alles eens door te laten rekenen

Aansprakelijkheid
Veel ondernemers kiezen niet vanwege de belasting voor een BV, maar om de beperkte aansprakelijkheid die de vennootschap hen biedt. Gaat je eenmanszaak failliet, dan ben jij als persoon ook failliet. Eventuele schuldeisers van de onderneming kunnen bedragen die ze tegoed hebben namelijk dan verhalen op het privé-vermogen van de ondernemer. En als die in gemeenschap van goederen getrouwd is ook op dat van diens partner.

Al met al wordt het wel makkelijker om een BV op te richten, het wordt niet sneller fiscaal aantrekkelijker voor ondernemers in een eenmanszaak om over te stappen naar een BV. Wees gewaarschuwd: de voordelen die de Flex BV biedt, zijn dus niet de factoren die van invloed zijn op de keuze eenmanszaak of BV. Om een indicatie te geven: een ondernemer met een winst van 41.000 euro betaalt in een BV bijna 4.500 euro meer belasting dan in een eenmanszaak. Daar verandert de Flex BV niets aan. Laat je niet verleiden.