Terug naar overzicht

Bouwen aan zelfvertrouwen

In welke omgeving of welke omstandigheid dan ook, overal geldt, dat je maar één keer de kans hebt om een eerste indruk neer te zetten. Het aantal seconden varieert per inzicht, maar weet dat het potentieel van het gesprek of je presentatie in de eerste contactseconden wordt bepaald. Je uitstraling en de mate van je gevoel aan zelfvertrouwen spelen hierin een allesbepalende rol.

Zelfvertrouwen hebben en uitstralen is helaas niet iedereen gegeven. Eén van de belangrijke sleutels om jezelf te ontwikkelen als iemand met een sterke en zekere uitstraling, is ingegeven door de vraag, met wie je jouw eigen kunnen en performance vergelijkt.

Wanneer jij je resultaten en aanpak vergelijkt met de allergrootste topper, entrepreneur of verworden multimiljonair binnen jouw branche, dan wordt het lastig om daar enig zelfvertrouwen uit te putten.
Wanneer je een voetbalcarrière voor ogen hebt en je vergelijkt je huidige resultaten met een topper als Ronaldinho, dan kom je er ook bekaaid vanaf.
Je performance als presentator vergelijken met die van een top-entertainer of topspeaker, maakt je waarschijnlijk ook niet echt gelukkig met je huidige kunnen.
Als beginnend basketbaltalent jezelf vergelijken met Michael Jordan, lijkt dan ook niet echt verstandig.
Om structureel aan je zelfvertrouwen te bouwen, vergelijk jezelf dan met hoe je gisteren was en welke resultaten je gisteren behaalde ten opzichte van vandaag.

Ondanks het feit dat vele boeken, televisieprogramma’s en artikelen ons telkens weer uitnodigen onszelf te vergelijken met de groten der aarde, levend of inmiddels overleden, doe dit met nadruk niet! Mensen die in staat zijn geweest, vanuit welke uitgangspositie dan ook, succes op te bouwen en hier zelfvertrouwen aan te ontlenen, zijn of waren gericht op hun eigen groei en ontwikkelingsproces. Kijken naar anderen is uiteraard verstandig, mits het alleen is om hier inspiratie uit te halen en te kijken wat er allemaal mogelijk is. Door jezelf te vergelijken met anderen, loop je het gevaar jezelf als minder of in het uiterste geval zelfs als mislukkeling te zien.

Wanneer je de discipline naleeft door jezelf te vergelijken met jezelf van gisteren, ben je in staat het beste in jezelf naar boven te brengen, omdat je voortgang kunt bespeuren in je kennis, vaardigheden en gedrag. Een tweede aspect van belang in het bouwen aan je zelfvertrouwen is de misvatting, dat je zelfvertrouwen opbouwt aan de hand van je ervaringen en je behaalde resultaten.

Dat je als verkoper na het sluiten van een fantastische deal of als manager een waanzinnige beslissing hebt genomen of persoonlijk een doel hebt bereikt en dat je dan een gevoel van opperste zelfvertrouwen ervaart, dat is zeker. Maar ben je, terugkijkend op een dergelijke ervaring, je ook nog bewust hoe lang dat gevoel is blijven bestaan?

Het levert je hoogstens een gevoel op van zelfvertrouwen, een gevoel voor de korte termijn.

Structureel zelfvertrouwen bouw je op door de wijze waarop je met jezelf omgaat. Het heeft betrekking op je zelfbeeld, het beeld wat je gedurende je hele leven hebt opgebouwd en gebaseerd is op hetgeen je aan jezelf beloond en bestraft hebt. Mensen communiceren onbewust veel met zichzelf. Er passeren ons per etmaal circa 30.000 gedachten en de kwaliteit van deze gedachten zijn bepalend voor hoe jij jezelf ziet en wat je van jezelf vindt. Velen hebben de neiging zichzelf af te keuren en te bekritiseren. We zijn opgegroeid in een cultuur van “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”, een cultuur waarin we niet hebben geleerd om anderen een compliment te geven, laat staan om onszelf een compliment te geven.

Een doorbraak te maken in deze aangeleerde cultuur en jezelf te leren bekijken vanuit het oogpunt, wat heb ik vandaag allemaal goed gedaan en jezelf er vervolgens met een stil compliment mee te belonen, geeft een boost in je zelfvertrouwen.

Het bewust omzetten van de minnen naar plussen in je zelfbeeld, geeft structureel zelfvertrouwen. Dat het tijd en continue aandacht vereist, om iets wat al jaren bestaat, om te buigen naar iets beters, dat moge natuurlijk voor zichzelf spreken, maar…….succes gegarandeerd.