Terug naar overzicht

Besluit Borgstelling MKB Kredieten

Als een ondernemer bij een kredietaanvraag de bank onvoldoende onderpand (zekerheden) kan bieden, kan de bank via het besluit Borgstelling MKB kredieten (BBMKB) een beroep doen op de overheid. De overheid kan zich, onder voorwaarden, in zulke gevallen richting de bank borgstellen voor een deel van het kredietbedrag. Dat verlaagt het risico voor de bank waardoor de kredietwaardigheid van de ondernemer wordt verhoogd. 
De bank toetst of uw bedrijf in aanmerking komt voor dit zogenaamde borgstellingskrediet. Bij die toetsing wordt er onder andere gekeken naar: 

– is er een tekort aan zekerheden 
– zijn er niet voldoende middelen voorhanden om zelf de investeringsplannen te financieren 
– zijn de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming bevredigend

Voor een korte samenvatting van alle voorwaarden en mogelijkheden verwijzen we u naar het onderdeel BBMKB in het kort.