Terug naar overzicht

Bereken btw over uw onkosten

Neem de volgende situatie: u levert diensten of goederen aan uw klanten en om dat te kunnen doen, moet u onkosten maken. Die onkosten heeft u niet verwerkt in de prijs, maar u kunt ze volgens afspraak doorbelasten aan de klant. Vraag: moet u daar dan btw over berekenen? Antwoord: Jazeker.

Onkosten moet u doorberekenen inclusief btw. Voor alles geldt een btw-tarief van 19%, ook de kilometervergoeding. Dit werkt als volgt: De onkosten zijn voor u zakelijke uitgaven. De bon of het vervoerbewijs maakt onderdeel uit van uw eigen administratie. Let op: de originelen moet u dus zelf bewaren en vooral niet als bijlage meesturen met de factuur. De btw over de onkosten krijgt u bij de aangifte omzetbelasting terug via de ‘aftrekbare voorbelasting’. De netto kosten vermeldt u op de factuur aan de opdrachtgever. Over het volledige factuurbedrag (diensten en onkosten) brengt u de btw in rekening (in de regel 19%).
>> Kijk voor meer informatie over btw op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzet_btw_winst.html