Terug naar overzicht

Ben ik DGA of niet?

Fiscaal gezien ben je Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) met een aandelenbelang van 5% of meer.

Sociaalverzekeringstechnisch ben je zelfstandig als je NIET tegen je wil ontslagen kunt worden. Of dat bij een aandelenbelang van 1/3 geldt hangt af van de aandeelhoudersovereenkomst (staat daar bijv in dat ontslagkwesties met een meerderheid van 75% van de stemgerechtigde stemmen genomen dienen te worden dan ben je zelfstandig, anders ben je werknemer en dus sociaalverzekeringsplichtig)
Voor de pensioenwet ben je DGA met een aandelenbelang van 10% of meer. Je kunt dan niet meer deelnemen aan de werknemerspensioenregelingen en de Wet op de Medische Keuringen is op jou niet van toepassing (m.a.w. er kan/zal individueel medisch geaccepteerd worden)