Terug naar overzicht

Belastingtip: let op factuurvereisten voor BTW

Je moet de BTW die je in rekening brengt aan je afnemers afdragen aan de fiscus, maar je mag hierop wel de betaalde BTW op de door jou ontvangen facturen in mindering brengen. Deze aftrek geldt echter alleen als je voldoet aan de factuurvereisten voor de BTW. Waar moet je dan op letten?

De Belastingdienst gebruikt de factuur als controlemiddel bij het beoordelen van je BTW-aangifte. Je hoeft de facturen niet mee te sturen bij de aangifte BTW, maar de fiscus kan er wel bij een boekenonderzoek om vragen. De factuur dient dan als onderbouwing voor de toegepaste aftrek van BTW.

Daarnaast moet je bij een intracommunautaire levering, dat wil zeggen levering tussen verschillende EU-landen, ook het BTW-identificatienummer op de factuur vermelden om het nultarief toe te mogen toepassen. Op de factuur staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • De datum van uitreiking.
 • Een opeenvolgend factuurnummer.
 • Je BTW-identificatienummer.
 • Het BTW-identificatienummer van je afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of indien je een levering binnen naar een ondernemer in een ander EU-land verricht.
 • Je NAW-gegevens en die van je afnemer.
 • De hoeveelheid/omvang en de aard van de geleverde goederen en/of diensten.
 • De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 • De vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, alsmede de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
 • Het toegepaste tarief.
 • Het te betalen bedrag aan BTW.

 

Vereenvoudigde factuur

Per 1 januari 2013 gaan er nieuwe factureringsregels gelden. Deze regels gaan voor de hele Europese Unie (EU) gelden. In deze wetgeving zijn vooral nieuwe regels opgenomen voor het elektronisch factureren, het geldende recht bij diensten of leveringen van goederen in andere lidstaten en de mogelijkheid van een vereenvoudigde factuur.

Je kunt van deze vereenvoudigde factuur gebruikmaken als de vergoeding exclusief BTW niet hoger is dan 100 euro of als het gaat om een aanvulling op een eerdere factuur. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een creditnota. Op een vereenvoudigde factuur moet je de volgende gegevens vermelden:

 • De datum van uitreiking.
 • De identiteit van de presterende ondernemer.
 • De aard van de prestatie.
 • Het te betalen bedrag van de belasting (of gegevens waaruit dat kan worden opgemaakt).
 • Bij correctiefacturen een specifieke verwijzing naar de oorspronkelijke factuur met specifieke vermelding van de aangebrachte wijzigingen.