Terug naar overzicht

Belastingtip: let op factuurvereisten voor BTW

Je moet de BTW die je in rekening brengt aan je afnemers afdragen aan de fiscus, maar je mag hierop wel de betaalde BTW op de door jou ontvangen facturen in mindering brengen. Deze aftrek geldt echter alleen als je voldoet aan de factuurvereisten voor de BTW. Waar moet je dan op letten?

De Belastingdienst gebruikt de factuur als controlemiddel bij het beoordelen van je BTW-aangifte. Je hoeft de facturen niet mee te sturen bij de aangifte BTW, maar de fiscus kan er wel bij een boekenonderzoek om vragen. De factuur dient dan als onderbouwing voor de toegepaste aftrek van BTW.

Daarnaast moet je bij een intracommunautaire levering, dat wil zeggen levering tussen verschillende EU-landen, ook het BTW-identificatienummer op de factuur vermelden om het nultarief toe te mogen toepassen. Op de factuur staan in ieder geval de volgende gegevens:

  • De datum van uitreiking.
  • Een opeenvolgend factuurnummer.
  • Je BTW-identificatienummer.
  • Het BTW-identificatienummer van je afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of indien je een levering binnen naar een ondernemer in een ander EU-land verricht.
  • Je NAW-gegevens en die van je afnemer.
  • De hoeveelheid/omvang en de aard van de geleverde goederen en/of diensten.
  • De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
  • De vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, alsmede de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
  • Het toegepaste tarief.
  • Het te betalen bedrag aan BTW.

 

 

About the Author
result