Terug naar overzicht

Accountant flink duurder geworden

Accountancydienstverlening is in Nederland de afgelopen drie jaar gemiddeld achttien procent duurder geworden, aldus het CBS. Engels onderzoek signaleert dezelfde trend. Marktconcentratie zou de oorzaak zijn van kostenopdrijving.
De accountant de deur dan maar uit doen, is echter het kind met het badwater weggooien. Een Belgische onderzoeker heeft aangetoond dat accountants wel degelijk toegevoegde waarde hebben. Besparen kan geen kwaad, daarom volgen hier ook een aantal besparingstips voor uw accountantskosten.

Tips om accountantskosten te drukken

Het Financieele Dagblad komt met een zestal tips om prijsafspraken met accountants te maken. Kort samengevat luiden die tips:

  1. Vaste prijs
  2. Juiste accountant
  3. Onderhandel
  4. Wees voorbereid
  5. Heldere facturen
  6. Vast aanspreekpunt

1. Spreek een vaste prijs af

Spreek bij voorkeur een vaste prijs af. Anders wordt het uren maal tarief en dat kan snel in de papieren lopen. In de praktijk is vaak sprake van een combinatie van beide. Soms blijkt namelijk dat extra werkzaamheden verricht moeten worden omdat de ondernemer niet aanlevert wat hij belooft of omdat er technische complicaties optreden. Dat is dan uren maal tarief. Een goede accountant is altijd helder over zijn nacalculatie. Hij is zich ervan bewust dat daar vaak een spanningsveld zit.

2. Kies de juiste accountant

De indruk is dat de accountant duur is. Maar accountants zijn er in soorten en maten. Je hebt de AA (accountant-administratieconsulent) en de RA (Registeraccountant). De RA is soms duurder dan de AA en beschikt over het algemeen over meer specifieke deskundigheid. Daarnaast zijn er kleine, middelgrote en grote kantoren. De uurtarieven variëren van euro 50 tot 500 euro.

3. Onderhandel

Diverse kantoren hanteren standaardtarieven die naar boven en beneden kunnen worden bijgesteld. Hoeveel is natuurlijk afhankelijk van de aard en de combinatie van diensten die worden afgenomen. Er is dus onderhandelingsruimte. Maak daar optimaal gebruik van. De accountant hoeft niet alles in één keer te factureren. Dat kan ook in termijnen.

4. Wees voorbereid

Wat is de positie van uw onderhandelingspartner? Er is een groot tekort aan accountants. Dit leidt tot hogere tarieven. De beroepsgroep opereert in een verkopersmarkt. Klanten genoeg, accountants kunnen kiezen. Bent u nog wel rendabel genoeg als klant? Houd daar rekening mee.

5. Vraag om heldere facturen

Ondernemers die klagen over accountants doelen vaak op de hoogte en de specificatie van de rekening. Accepteer geen wazige facturen.

6. Zorg voor een vast aanspreekpunt

Ondernemers zijn gebaat bij een vast aanspreekpunt. Dat hoeft overigens geen registeraccountant te zijn. Een ervaren assistent-accountant kan ook de jaarrekening samenstellen, de salarisverwerkingen afhandelen en de belastingaangifte voorbereiden. De gespecialiseerde accountant houdt zich bezig met hoogwaardige dienstverlening zoals de jaarrekeningcontrole of deskundig advies in een specifieke branche.