Terug naar overzicht

6 tips mbt IB aangifte 2009

De aangifte moet worden ingeleverd voor 1 april 2010. Doet u dit niet dan krijgt u een herinnering met een termijn van 10 dagen. Levert u de aangifte dan nog niet in dan krijgt u een boete. Heeft u meer ruimte nodig vraag dan voor 1 april 2010 uitstel aan tot 1 juli 2010, dit krijgt u altijd. U stuurt hiertoe een brief met de tekst: ik wil uitstel voor mijn aangifte Inkomstenbelasting over 2009, ik verzoek u het uitstel schriftelijk aan mij te bevestigen”. Deze brief stuurt u naar: Belastingdienst, Postbus 2523 te 6401DA Heerlen. Het kan ook digitaal.
Teruggave

De fiscus vergoed 5% rente over een teruggave, als u veel terugkrijgt vraag dan uitstel aan. De fiscus betaald meer rente dan uw bank. Moet u geld betalen dien dan de aangifte zo snel mogelijk in.
Print

Maak een print of kopie van uw aangifte Inkomstenbelasting, bezwaar deze met uw overige originele (bankafschriften, jaaropgaven, etc.) tot en met 2013.
Fiscaal partner

Heeft u een fiscale partner doe dan de aangifte electronisch, schuiven met inkomen/aftrekposten kan veel geld opleveren. In de papieren versie is dit extreem lastig en met een computerprogramma erg eenvoudig.

Fiscaal partnerschap kan bij (a) samenwoning (6 maanden op zelfde adres en ouder dan 18) (b) ouder en inwonend kind (6 maanden op zelfde adres en kind tussen 18-27) (c) echtscheiding (mits in 2009 fiscaal partner).

Heeft uw partner weinig inkomen verschuif dan inkomen en vermogen naar deze partner. Uw partner hoeft pas feitelijk belasting te betalen als de aanslag hoger is dan € 42.

U mag alimentatie, de eigen woning, uitgaven levensonderhoud kinderen, ziektekosten, scholingsuitgaven en giften naar eigen inzicht verdelen. Ook de eigen woning is een mooi planningsinstrument.
Electronisch

Doe u uw aangifte electronisch, met name als u een (fiscale) partner heeft. Om de aanslagdrempel optimaal te benutten kent het programma van de belastingdienst prima mogelijkheden. U heeft wel een digid code nodig.
Tijd besparen?

U kunt kiezen voor de gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte. De belastingdienst voert vanaf 1 maart 2010 bepaalde informatie die zij over u hebben ontvangen alvast in uw aangifte in. Bij het downloaden van het programma wordt u gevraagd om deze info alvast in te vullen, kies hier altijd voor en controleer of de info klopt met uw eigen informatie. Controleer het bankrekeningnummer, dit gaat kennelijk nogal eens mis. De belastingdienst heeft een folder over deze service. De praktijk leert nu dat dit niet vlekkeloos verloopt, met name de informatie van het UWV en voor huurders is niet juist.